Výsledky vyhľadávania

 1. Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: ProQuest, Registrovaný: Erihplus. Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU. 4x ročne. ISSN 1336-1562. Dostupné na : http://fmv.euba.sk/veda-a-vyskum/vedecke-casopisy/medzinarodne-vztahy
  Medzinárodné vzťahy

  časopis

 2. 4Liberty.eu Review [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Lodz : Fundacja.Industrial. 2x ročne. Dostupné na : <http://4liberty.eu/category/review/> ISSN 2391-7083.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 3. International reports. Berlin : Konrad-Adenauer-Stiftung. 4x ročne. ISSN 0177-7521. Dostupné na : http://www.kas.de/internationalreports
  časopis

  časopis

 4. Mezinárodní vztahy. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: Scopus. Praha : Ústav mezinárodních vztahů. 4x ročne. ISSN 0323-1844. Dostupné na : https://mv.iir.cz/issue/archive
  časopis

  časopis

 5. Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : vedecký časopis [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. 4x ročne. Dostupné na : <https://fmv.euba.sk/veda-a-vyskum/vedecke-casopisy/almanach> ISSN 1339-3502.
  Almanach

  elektronický časopis

 6. New Perspectives : interdisciplinary journal of Central & East European politics and international relations. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Scopus. Praha : Ústav mezinárodních vztahů. 3x ročne. ISSN 2336-825X. Dostupné na : https://perspectives.iir.cz/category/archive/
  časopis

  časopis

 7. Academic and applied research in military and public management science. Budapest : National university of public sevice. 4x ročne. ISSN 2498-5392. Dostupné na : https://folyoiratok.uni-nke.hu/nyomtatasban-megjeleno-egyetemi-folyoiratok/aarms/current-issues
  časopis

  časopis

 8. International issues & Slovak foreign policy affairs. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Research Centre of the Slovak Foreign Policy Association. 4x ročne. ISSN 1337-5482
  časopis

  časopis

 9. Perceptions : journal of international affairs. Ankara : Center for Strategic Research. 4x ročne. ISSN 1300-8641. Dostupné na : www.sam.gov.tr
  časopis

  časopis

 10. Mezinárodní politika : měsíčník pro mezinárodní politiku [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2013-2015. Názov z hlavnej stránky. 12x ročne. Dostupné na : <http://www.ustavmezinarodnichvztahu.cz/list/mezinarodni-politika>
  elektronický časopis

  elektronický časopis