Výsledky vyhľadávania

 1. EDAMBA 2019. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2019 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars : Empowering Actions to Achieve Global Goals: Implications for Economics, Business, Management and Related Disciplines : Conference Proceedings. Editors: Andrea Petianová, Paula Puškárová ; reviewers: Mária Antalová, Peter Árendáš, Peter Badura... [et al.]. 1st Edition. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 555 s. [27,75 AH]. Dostupné na : <https://edamba.euba.sk/www_write/files/archive/edamba2019_proceedings.pdf> ISBN 978-80-225-4704-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Aktuálne otázky islamskej ekonomiky a finančníctva. Zostavovateľky zborníka/Editors: Zuzana Rozkošová, Lenka Tomečková, Eva Vlková ; recenzenti/Reviewers: Pavol Hrivík, František Škvrnda. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 129 s. [10,83 AH]. VEGA 1/0490/19. ISBN 978-80-225-4769-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. MERKÚR 2020. International Scientific Conference Bratislava for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2020 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. Compiled by: Peter Červenka, Ivan Hlavatý. 1st Edition. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 262 s. [17,68 AH]. ISBN 978-80-225-4787-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. MERKÚR 2019. International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2019 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. Compiled by: Oľga Škvarčeková, Ivan Hlavatý ; reviewers: Dana Benešová, Peter Červenka, Miroslava Čukanová. 1st Edition. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 288 s. [20,46 AH]. Dostupné na : <https://conferences.euba.sk/merkur/files/zbornik-merkur-2019.pdf> ISBN 978-80-225-4657-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. Islamské ekonomické myslenie – mýtus alebo realita? Zostavovateľky/Editors: Kristína Krupová, Eva Vlková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 143 s. [11,4 AH]. VEGA 1/0490/19. Dostupné na : <https://fmv.euba.sk/www_write/files/veda-vyskum/archiv_konferencii/workshop_16._10._2019/ZBORN%C3%8DK_upr._web.pdf> ISBN 978-80-225-4654-6. [Počet ex. : 7, z toho voľných 5, prezenčne 2]
 6. KLIMKO, Patrik. Ekonomický dopad športových podujatí v krajinách Európskej Únie : dizertačná práca. Školiteľ: Anetta Čaplánová. Bratislava, 2019. 110 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. NOVÁK, Jaromír - ŠLOSÁR, Rudolf. Základy ekonómie a ekonomiky pre stredné školy. Recenzenti: Vladimír Gonda, Mária Chrenová. 4. aktualizované vydanie. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2019. 232 s. [13,80 AH]. ISBN 978-80-10-03590-8. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. PhDWorks : zborník príspevkov z III. workshopu mladých vedeckých pracovníkov, 7. November 2018, Košice, Slovensko. Editor: Roman Lacko ; recenzenti: Zuzana Hajduová, Šárka Vilámová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM 71 s. [3,55 AH]. ISBN 978-80-225-4582-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. MERKÚR 2018. International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2018 : The Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists, November 29–30, 2018, (Bratislava, Slovak Republic). Compiled by: Paulína Krnáčová, Miroslava Čukanová ; referees: Gabriela Pajtinková - Bartáková, Miroslav Karlíček. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM 198 s. [14,11 AH]. ISBN 978-80-225-4554-9. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. Riešené projekty - vedecké problémy. Vedecký workshop. Riešené projekty - vedecké problémy : elektronický zborník príspevkov z vedeckého workshopu, Košice, 2.7.2018 [elektronický zdroj]. Redakčné a zostavovateľské práce: Barbora Gontkovičová. 1. vydanie. Košice : Katedra obchodného podnikania PHF EU, 2018. CD-ROM 67 s. [3,35 AH]. ISBN 978-80-225-4498-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha