Výsledky vyhľadávania

 1. EDAMBA @ EUBA 2018. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA @ EUBA 2018 : Capacity and Resources for Sustainable Development: The Role of Economics, Business, Management and Related Disciplines : Proceedings of International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars, 17–19 April 2018, University of Economics in Bratislava, Slovak Republic. Editor: Jozef Wallner ; reviewers: Silvia Adamcová, Peter Árendáš ... [et al.]. 1st Edition. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM (publishing house), 2018. online 504 s. ISBN 978-80-225-4571-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. PhDWorks : zborník príspevkov z III. workshopu mladých vedeckých pracovníkov, 7. November 2018, Košice, Slovensko [elektronický zdroj]. Editor: Roman Lacko ; recenzenti: Zuzana Hajduová, Šárka Vilámová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM 71 s. [3,55 AH]. ISBN 978-80-225-4582-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Riešené projekty - vedecké problémy. Vedecký workshop. Riešené projekty - vedecké problémy : elektronický zborník príspevkov z vedeckého workshopu, Košice, 2.7.2018 [elektronický zdroj]. Redakčné a zostavovateľské práce: Barbora Gontkovičová. 1. vydanie. Košice : Katedra obchodného podnikania PHF EU, 2018. CD-ROM 67 s. [3,35 AH]. ISBN 978-80-225-4498-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. Slovak Economic Association Meeting (SEAM 2018). Conference. Slovak Economic Association Meeting 2018 : Book of Abstracts, from SEA Conference, September 21–22, 2018, Bratislava, Slovakia [elektronický zdroj]. Editors:Tomáš Výrost, Eduard Baumöhl. 1. Edition. Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2018. online 37 s. [3,64 AH]. ISBN 978-80-223-4562-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. LIESKOVSKÁ, Vanda et al. Integrated Assessment of the Impacts of the New Economy on Health and Healthy Food. Reviewers: Tomáš Kincl, Iryna Reshetnikova. 1. vydanie. San Antonio : FedEx Print & Ship Center, 2018. 317 s. [15,85 AH]. VEGA 1/0376/17, VEGA 1/0251/17. ISBN 978-0-692-10739-3.
 6. Integrované systémy manažérstva: veda - prax -výučba : zborník vedeckých statí. Zostavil: Martin Mizla ; recenzenti: Štefan Čarnický, Paulína Krnáčová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 77 s. [5,56 AH]. VEGA 1/0670/16, KEGA 026EU-4/2018, VEGA 1/0251/17. ISBN 978-80-225-4576-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 7. MERKÚR 2018. International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2018 : The Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists, November 29–30, 2018, (Bratislava, Slovak Republic). Compiled by: Paulína Krnáčová, Miroslava Čukanová ; referees: Gabriela Pajtinková - Bartáková, Miroslav Karlíček. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM 198 s. [14,11 AH]. ISBN 978-80-225-4554-9. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. Riešené projekty - vedecké problémy. Vedecký workshop. Riešené projekty - vedecké problémy : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu : [6.7.2017], Košice, Slovensko [elektronický zdroj]. 1. vyd. Košice : Katedra obchodného podnikania PHF EU, 2017. online [22 s.] [1 AH]. ISBN 978-80-225-4395-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. LAJČIAK, Milan. East and west: manifestation of ancient thought paradigms in modern times : heritage of old mental landscapes and their DNA. 1st ed. Beau Bassin : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017. 124 s. [6 AH]. ISBN 978-620-2-01398-7.
 10. Týždeň vedy a techniky na Slovensku. Vedecký seminár. Financie, účtovníctvo, dane 2017 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy I. : elektronický recenzovaný zborník vedeckých prác : Týždeň vedy a techniky na Slovensku, 6.-12.11.2017, Košice [elektronický zdroj]. Redakčné a zostavovateľské práce: Adela Feranecová, Zuzana Kudlová, Jozef Lukáč ; recenzenti: Jana Simonidesová, Eva Manová. 1. vyd. Košice : Katedra finančného riadenia podniku PHF EU, 2017. CD-ROM [85 s., 4,25 AH]. ISBN 978-80-225-4453-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha