Výsledky vyhľadávania

 1. 2015 ,č. 1-2. Acta Oeconomica Cassoviensia : Scientific Journal. Košice : PHF EU Košice, 2015. 2x ročne. ISSN 2585-8785 [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  časopis

  časopis

 2. 2015 ,č. 1-2. Acta oeconomica Universitatis Selye : international scientific journal. Komárno : Univerzita J. Selyeho v Komárne, 2015. 2x ročne. ISSN 1338-6581 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 3. 2015 ,no. 1-2. Acta VŠFS : Economic Studies and Analyses : ekonomické studie a analýzy : vědecký recenzovaný časopis. Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2015. 2x ročne. ISSN 1802-792X [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 4. 2015 ,Nr. 1-2. Argumenta Oeconomica. Wroclaw : Wroclaw University of Economics, 2015. 2x ročne. ISSN 1233-5835 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 5. 2015 ,no. 1-4. Eastern Economic Journal. Mahwah : Eastern Economic Association, 2015. 4x ročne. ISSN 0094-5056 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 6. 2015 ,no. 1. Economic and Industrial Democracy : International Journal. London : SAGE Publ., 2015. 4x ročne. ISSN 0143-831X [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 7. 2015 ,č. 1-2. Business & IT : Scientific Reviewed Journal: vědecký recenzovaný časopis. Praha : Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, 2015. 2x ročne. ISSN 1805-3777 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 8. 2015 ,no. 1-4. Economics of Transition and Institutional Change. Oxford : John Wiley & Sons Ltd, 2015. 4x ročne. ISSN 2577-6975 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 9. 2015 ,č. 1-5. Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2015. 10x ročne. ISSN 0013-3035 [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  časopis

  časopis

 10. 2015 ,č. 1-2. Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2015. 2x ročne. ISSN 1335-7069 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis