Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 308  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0000069 xpca^"
 1. CIAIAN, Pavel et al. Environmental and Social Preferences and Investments in Crypto-Assets. 1s Edition. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2022. 41 s. ISBN 978-92-76-58776-7. ISSN 1831-9424.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. CHOVANCOVÁ, Božena et al. Investovanie na finančných trhoch. Recenzovali: Daniela Tkáčová, Ľuboš Pavelka. 1. vydanie. Bratislava : Sprint 2, 2021. 565 s. [31 AH]. VEGA 1/0221/21. ISBN 978-80-89710-53-1. [Počet ex. : 7, z toho voľných 2, prezenčne 5]
 3. CHOVANCOVÁ, Božena - ÁRENDÁŠ, Peter. Manažment portfólia v kolektívnom investovaní. Recenzovali: Ľuboš Pavelka, Daniela Tkáčová. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2020. 333 s. [17 AH]. VEGA 1/0009/17. ISBN 978-80-7598-638-2. [Počet ex. : 5, z toho voľných 4, prezenčne 1]
 4. MORITA, Hodaka - SERVÁTKA, Maroš. Investment in Outside Options as Opportunistic Behavior: an Experimental Investigation. 1st edition. Rochester, 2018. 40 s. [30 NS].
 5. DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília. Rizikový kapitál a obchodní anjeli pre podporu inovačnej aktivity podnikov. In Nové trendy v manažmente a marketingu 2016. Vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu 2016 : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu : Horný Smokovec, Vysoké Tatry, Slovensko, 28. - 30. 1. 2016. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU : Katedra obchodného podnikania PHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4214-2, s. 14 CD-ROM.
  článok

  článok

 6. HURNÝ, František. Komparácia úrovne prílevu PZI v pobaltských krajinách a v krajinách V4. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2016. ISSN 1336-7137, 2016, roč. 12, č. 2, s. 4-8 online.
  článok

  článok

 7. KMEŤKO, Miroslav. Investor´s reaction on macroeconomics news. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 466-471 CD-ROM. VEGA 1/0007/2016.
  článok

  článok

 8. GONTKOVIČOVÁ, Barbora - DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília. Atraktivita Slovenska pre priame zahraničné investície. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2016. ISSN 1335-9746, 1/2016, roč. 15, č. 35, s. 61-74.
  článok

  článok

 9. STRIŽENCOVÁ, Michaela. Selected issues in capital investments evaluation considering time value of money. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 952-957 CD-ROM. VEGA 1/0007/16 (100%).
  článok

  článok

 10. CHOVANCOVÁ, Božena - GVOZDJÁK, Vladimír. Investments strategies for bond portfolio optimalization. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 0323-262X, 2016, roč. 45, č. 3, s. 277-294. VEGA 1/0124/14. 1/0124/14, VEGA, Úloha finančných inštitúcií a kapitálového trhu pri riešení problémov dlhovej krízy v Európe.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.