Výsledky vyhľadávania

 1. POLÁČKOVÁ, Hana - VONGREJ, Marián. Stručný prehľad vývoja hospodárskych dejín. Recenzenti: Anetta Čaplánová, Boris Hošoff. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. e-kniha [182 s., 13,80 AH]. ISBN 978-80-225-4475-7.
  Stručný prehľad vývoja hospodárskych dejín

  elektronická kniha

 2. LISÝ, Ján - ČAPLÁNOVÁ, Anetta - VONGREJ, Marián. Dejiny ekonomických teórií. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2018. 360 s. [22 AH]. VEGA 1/0246/16, ITMS 26240120032. ISBN 978-80-7598-080-9. [Počet ex. : 45, z toho voľných 15, prezenčne 26]
 3. TOKÁROVÁ, Mária. Ordoliberalizmus a odkaz jeho hodnôt pre súčasnosť. In Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : „súčasné výzvy a trendy v...“. Medzinárodná vedecká konferencia. Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : „súčasné výzvy a trendy v...“ : zborník z [9.] medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 21. – 22. apríla 2016 v Poprade. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2016. ISBN 978-80-561-0369-2, s. 919-926 CD-ROM. VEGA 1/0001/16 50%, VEGA 1/0277/04 50%.
  článok

  článok

 4. MATOUŠKOVÁ, Eleonóra. Prínos J.K. Galbraitha v ekonomickej vede. In Problems and prospects of territories´socio-economic development. international scientific conference. Problems and prospects of territories´socio-economic development : proceedings of the 5th international scientific conference: Opole, Poland, april 14 -17, 2016. - Opole : Publishing House WSZiA, 2016. ISBN 978-83-62683-92-5, s. 52-54. VEGA 1/0014/16.
  článok

  článok

 5. LISÝ, Ján. Aktuálnosť Smithovho Bohatstva národov po 240 rokoch. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 0323-262X, 2016, roč. 45, č. 2, s. 260-270. VEGA 1/0246/16 "Efektívnosť fiškálnej a monetárnej politiky v priebehu ekonomického cyklu".
  článok

  článok

 6. LISÝ, Ján. Renesancia ekonómie strany dopytu 70 rokov po smrti J.M. Keynesa? In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 0323-262X, 2016, roč. 45, č. 4, s. 405-419. VEGA 1/0246/16 "Efektívnosť fiškálnej a monetárnej politiky v priebehu ekonomickýckého cyklu".
  článok

  článok

 7. BALÁŽI, Peter. Komparácia finančných teórií vo feudálnej spoločensko – ekonomickej formácii. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie. - Bratislava : Fin Star, 2015. ISSN 1339-5416, November 2015, roč. 2, č. 11, s. 1-6 online.
  článok

  článok

 8. BALÁŽI, Peter. Richard Abel Musgrave – jeden z popredných predstaviteľov finančných teórií v 20. storočí. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie. - Bratislava : Fin Star, 2015. ISSN 1339-5416, November 2015, roč. 2, č. 11, s. 1-5 online.
  článok

  článok

 9. VONGREJ, Marián. Analytické a normatívne vlastnícke právo v kontexte učenia scholastiky. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie. - Bratislava : Fin Star, 2015. ISSN 1339-5416, Apríl 2015, roč. 2, č. 4, s. 1-7 online.
  článok

  článok

 10. VONGREJ, Marián. Eticko - hospodárske pohľady vybraných starovekých gréckych mysliteľov. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie. - Bratislava : Fin Star, 2015. ISSN 1339-5416, Marec 2015, roč. 2, č. 3, s. 1-7 online. ITMS 26240120032 "Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí ".
  článok

  článok