Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 78  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0000118 xpca^"
 1. OLEXOVÁ, Cecília. Employee Training Evaluation Models: Research and Findings : Scientific Monograph. Reviewers: Andrzej Pacana, Michal Radvan. 1st Edition. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2019. 101 s. [3,77 AH]. ISBN 978-80-248-4350-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. Manuál k praktickej stáži Erasmus+. Editori: Boris Mattoš, Simona Kosztanko, Miroslava Darnadiová a kolektív. 1. vydanie. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. 19 s. ISBN 978-80-225-4484-9.
 3. KITOVÁ MAZALÁNOVÁ, Veronika - KITA, Pavol - GROSSMANOVÁ, Marta. Business education as a possible pattern of systematic staff development. In The European challenges. International scientific conference. The European challenges : 22. International scientific conference of the PGV network, Warszawa, 15-17 September 2016. - Warszawa : Mazowieckie centrum poligrafii, 2016. ISBN 978-83-64971-22-8, p. 555-576.
  článok

  článok

 4. MATULČÍKOVÁ, Marta - BREVENÍKOVÁ, Daniela. Approaches to further professional education and their application in practice. - Registrovaný: Web of Science. In SGEM 2016. International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts. SGEM 2016 : 3rd International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts, 24 - 30 august, 2016, Albena, Bulgaria. - Sofia : STEF92 Technology, 2016. ISBN 978-619-7105-70-4, p. 557-564. KEGA 014EU-4/2016.
  článok

  článok

 5. GONTKOVIČOVÁ, Barbora. E-learning v podmienkach slovenských podnikov. In Nové trendy v manažmente a marketingu 2016. Vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu 2016 : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu : Horný Smokovec, Vysoké Tatry, Slovensko, 28. - 30. 1. 2016. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU : Katedra obchodného podnikania PHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4214-2, s. 20 CD-ROM.
  článok

  článok

 6. NIŽNÍKOVÁ, Zuzana - LABANT, Slavomír. Employee education system in the enterprise. In Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation II. : proceedings : international scientific conference : 27. - 29. september 2016, Košice (SK), Uzhgorod (UA). - Košice ; Uzgorod : Faculty of Business Economics with seat in Košice : Uzgorod National University, 2016. ISBN 978-617-589-123-0, s. 96-99 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. OCHOTNICKÝ, Pavol et al. Modely systému rezortného vzdelávania v oblasti podpory sociálnej inklúzie : štúdie uskutočniteľnosti (feasibility studies) : (výstup podaktivity národného projektu 1.3.2 Návrh systému rezortného vzdelávania v oblasti podpory sociálnej inklúzie) : národný projekt Podpora zvyšovania profesionality výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu a služieb sociálnej inklúzie pre štátnu správu a samosprávu - I. 1. vyd. Bratislava, 2015. CD-ROM [129 s., 4,6 AH]. ITMS 27120130721 - 27130230023.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. GONTKOVIČOVÁ, Barbora - DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília. Celoživotné vzelávanie ako faktor úspechu podniku. In MMK 2015. Mezinárodní vědecká konference. MMK 2015 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : ročník VI. : 14. - 18. prosince 2015 Hradec Králové, Česká republika : certifikovaná vědecká konference No. 2259661528. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2015. ISBN 978-80-87952-12-2, s. 543-549 CD-ROM. VEGA 1/0708/14.
  článok

  článok

 9. TÖRÖKOVÁ, Anikó. Súčasné trendy v e-vzdelávaní. In Informačný manažment v kontexte znalostnej spoločnosti : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4172-5, s. [1-11] CD-ROM. VEGA 1/0336/14.
  článok

  článok

 10. SITÁŠOVÁ, Jana. Prístupy k vzdelávaniu a rozvoju obchodného personálu. In MERKÚR 2015. International scientific conference for PhD. students and young scientists. MERKÚR 2015 : the proceedings of the international scientific conference for PhD. students and young scientists : Virt, December 3 - 4, 2015. - Bratislava : Publisher EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4179-4, s. 266-276 CD-ROM.
  článok

  článok