Výsledky vyhľadávania

 1. KOLLÁROVÁ, Zuzana. Vysoké odvody sú veľkou záťažou. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 13. apríla 2017, roč. 27, č. 15, s. 45-49.
  článok

  článok

 2. Slovak Business Agency. Malí a strední podnikatelia pozor! In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1339-2433, 2017, roč. 9, č. 1-2, s. 16-20.
  článok

  článok

 3. PITOŇÁK, Daniel. Malé a stredné podniky naďalej čelia významným bariéram rastu. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2014. ISSN 1335-5813, Jeseň 2014, roč. 14, č. 3, s. 21-25. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0193801/FM-JESEN-2014_www.pdf>
  článok

  článok

 4. KUBÍČKOVÁ, Lea - PROCHÁZKOVÁ, Lenka. Success evaluation of small and medium-sized enterprises in terms of their participation in the internationalization process. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2014. ISSN 1212-3609, 2014, roč. 17, č. 2, s. 131-145.
  článok

  článok

 5. RÓZSA, Zoltán. Neziskové organizácie v podmienkach Slovenskej republiky. In Acta oeconomica Universitatis Selye : vedecký recenzovaný časopis. - Komárno : Univerzita J. Selyeho v Komárne, 2013. ISSN 1338-6581, 2013, roč. 2, č. 1, s. 235-242.
  článok

  článok

 6. FRIČOVÁ, Lucia. Dve percentá nádeje. In Profit : ľudia - peniaze - podnikanie. - Bratislava : TREND HOLDING, s.r.o., 2012. ISSN 1335-4620, 7. marca 2012, roč. 20, č. 5, s. 22-26.
  článok

  článok

 7. KOSTIHOVÁ, Kristýna - SCHOLLEOVÁ, Hana. Nové ukazatele stability neziskové organizace. In Nové trendy 2012 : sborník příspěvků zo [VII. ročníku] mezinárodní vědecké konference : Znojmo [22. - 23. 11. 2012]. - Znojmo : Soukromá vysoká škola ekonomická, 2012. ISBN 978-80-87314-29-6, s. 92-97.
  článok

  článok

 8. ČAPKOVÁ, Barbora. Principy zvyšujúci úspěšnost dárcovství u občanských sdružení. In Trendy v podnikání 2012 : recenzovaný sborník příspěvků : Plzeň, 15.-16. listopadu 2012. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2012. ISBN 978-80-261-0100-0, s. [1-8].
  článok

  článok

 9. GÁLIKOVÁ, Mona. Modrý anjel: "Dobrý deň, čo pre vás môžeme urobiť?". In Zisk : riadenie - marketing - podnikanie. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2012. ISSN 1337-9151, 2012, č. 10, s. 54-55.
  článok

  článok

 10. HRAŠKOVÁ, Dagmar. Financovanie neziskového sektora. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2012. ISSN 1337-0448, 2012, č. 6, s. 78-80.
  článok

  článok