Výsledky vyhľadávania

 1. HALUZA, Ivan. Tatranský čaj naberá na disciplíne. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 26. januára 2017, roč. 27, č. 4, s. 38-41.
  článok

  článok

 2. ANDACKÝ, Jozef. Synovia obrátili otcovu firmu hore nohami. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 15. decembra 2016, roč. 26, č. 50-51, s. 54-57.
  článok

  článok

 3. ŠKULAVÍK, Patrik. Ako jednoducho založiť neziskovú organizáciu. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1339-2433, 2016, roč. 8, č. 9, s. 56-57.
  článok

  článok

 4. ZELINGROVÁ, Lenka. Nástupnictví v rodinných firmách: cesta do pekel je dlážděná dobrými úmysly. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2016. ISSN 1212-690X, 2016, č. 5, s. 8-9.
  článok

  článok

 5. ŠTOLFOVÁ, Andrea - HOMMEROVÁ, Dita - POTMĚŠIL, Jaroslav. Výzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2016. ISSN 1211-5622, 2016, roč. 26, č. 4, s. 14-15.
  článok

  článok

 6. MIKOLÁŠ, Zdeněk. Potential of family business. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 750-757 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. OBRADOVIČ, Filip. Kto financuje slovenské think-tanky. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2015. ISSN 1335-0684, 22. októbra 2015, roč. 25, č. 42, s. 14-17.
  článok

  článok

 8. MAKAROVÁ, Xénia. Presunúť bohatstvo na deti je výzva. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2015. ISSN 1335-0684, 5. marca 2015, roč. 25, č. 9, s. 48.
  článok

  článok

 9. KANTORÍK, Juraj - PORUBSKÝ, Juraj - VAVROVÁ, Tatiana. Top 10 slovenských rodinných firiem. In Forbes. - Nitra : Business Consulting & Media, 2015. ISSN 1338-2527, 2015, roč. 5, č. Máj, s. 27-29.
  článok

  článok

 10. MACHEK, Ondřej - HNILICA, Jiří. Copreneurship and its impact on financial characteristics of companies. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2015. ISSN 0013-3035, 2015, roč. 63, č. 2, s. 152-166.
  článok

  článok