Výsledky vyhľadávania

 1. CVIČELOVÁ, Ľubica - MATTOŠ, Boris. Priemyselné a obchodné komory SRN - príklad odbúravania byrokracie štátneho aparátu. In Hospodárska diplomacia v 21. storočí. Medzinárodná vedecká konferencia. Hospodárska diplomacia v 21. storočí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2005. ISBN 80-225-2087-X, s. 42-46.
  článok

  článok

 2. BLATNICKÝ, Dobroslav. Vplyv profesijných komôr na konkurenčné prostredie. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2003 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave pri príležitosti 50. výročia jej založenia. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2003. ISBN 80-225-1759-3, s. 205-208.
  článok

  článok

 3. FERENČÍKOVÁ, Soňa - URBANOVÁ, Alena. Central and eastern Europe - a region for mergers and acquisitions? : case of Slovak manufacturing and banking industries. In Ekonomické rozhľady = Economic review : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave = Quarterly journal of the University of Economics Bratislava. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2002. ISSN 0323-262X, 2002, roč. 31, č. 2, s. 141-150.
  článok

  článok

 4. OKRUHLICA, František. Slovenská asociácia podnikových finančníkov. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike. - Bratislava : Ecopress, 2000. ISSN 1335-4701, 29. mája 2000, roč. 8, č. 101, s. 6.
  článok

  článok

 5. IVANIČKOVÁ, Alžbeta. Zákon o korporáciách v Maďarsku : Krátke zhodnotenie zákona o korporáciách časť Act 6/1988 on Business Organizations. 1. vyd. Bratislava : VÚNH EU, 1992. 18 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]