Výsledky vyhľadávania

 1. MAKAROVÁ, Xénia - KVAŠŇÁK, Lukáš. Čínsky drak si z J&T odhryzne viac, ako sa čakalo. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 17. marca 2016, roč. 26, č. 11, s. 23-25.
  článok

  článok

 2. BORÁKOVÁ, Marta. Virtuálna pokladnica od roku 2016. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-0448, 2016, roč. 10, č. 3-4, s. 17-18.
  článok

  článok

 3. KAČALKA, Ľuboslav. Ani úver bez úrokov nie je zadramo. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2015. ISSN 1335-0684, 23. júla 2015, roč. 25, č. 29-30, s. 68-69.
  článok

  článok

 4. STANĚK, Peter. [Finančný sektor v kontexte humanizácie ekonomiky a spoločnosti]. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. - Bratislava : Derivát, 2015. ISSN 1336-5711, 2015, č. 2, s. 1-3 online. Recenzia na: Finančný sektor v kontexte humanizácie ekonomiky a spoločnosti : (vybrané makroekonomické súvislosti) / Pavlína Ivanová ; recenzenti: Eva Horvátová, Peter Staněk. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. - ISBN 978-80-225-4070-4.
  článok

  článok

 5. KOVACSNE HENYE, Livia - KULCSÁR, László. Financial literacy: empirical sociological approaches. In Acta regionalia et environmentalica : the scientific journal for regional and environmental sciences. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2015. ISSN 1336-5452, 2015, roč. 12, č. 1, s. 20-24.
  článok

  článok

 6. RAJL, Jiří - SOBKOVÁ, Martina. Finanční vzdělávání zlepšuje platební morálku dlužníků. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2015. ISSN 1212-4273, 2015, roč. 22, č. 9, s. 42-43.
  článok

  článok

 7. KVAPILOVÁ, Eliška. Finanční gramotnost obyvatelstva a inovativní chování finančních institucí. In Ekonomie a finance - výsledky výzkumu doktorandů. Konference doktorandů. Ekonomie a finance - výsledky výzkumu doktorandů : sborník příspěvků z konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní (2015) : Praha, 9. prosince 2015 : 3. ročník. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2015. ISBN 978-80-7408-128-6, s. 1-7 CD-ROM.
  článok

  článok

 8. OBRADOVIČ, Filip. Zraniteľnejší ako "pacienti Európy". In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2014. ISSN 1335-0684, 27. november 2014, roč. 24, č. 47, s. 26-27.
  článok

  článok

 9. Ženy sú ministerky hospodárstva. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2014. ISSN 1335-0684, 24. júla 2014, roč. 24, č. 29-30, s. 70-71.
  článok

  článok

 10. ZÁBORSKÝ, Ján. Mobilné platby nie sú len NFC. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2014. ISSN 1335-0684, 22. mája 2014, roč. 24, č. 20, s. 52-54.
  článok

  článok