Výsledky vyhľadávania

 1. SPÁČ, Peter. Distribúcia verejných zdrojov ako politický mechanizmus: prípad environmentálnych dotácií na Slovensku. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2016. ISSN 0049-1225, 2016, roč. 48, č. 4, s. 399-419.
  článok

  článok

 2. MALIČKÁ, Lenka. Concept of public expenditure constraint: comparison of Visegrad countries. In Journal of management and business : research and practice. - Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2016. ISSN 1338-0494, 2016, vol. 8, no. 1, s. 15-24.
  článok

  článok

 3. JAROŠOVÁ, Jana. Podpora výskumu, vývoja a inovácií. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-0448, 2016, roč. 10, č. 6, s. 67-68.
  článok

  článok

 4. PETRÁŠOVÁ, Tatiana. Dotácie zo štátneho rozpočtu a z rozpočtov obcí. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. ISSN 1337-0197, 2015, roč. 10, č. 4, s. 9-13.
  článok

  článok

 5. KONEČNÁ VEVERKOVÁ, Ingrid. Skúsenosti s uplatňovaním novej funkčnej rozpočtovej klasifikácie v podmienkach územnej samosprávy. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. ISSN 1337-0197, 2015, roč. 10, č. 7-8, s. 3-13.
  článok

  článok

 6. KONEČNÁ VEVERKOVÁ, Ingrid. Poskytovanie dotácií v školstve. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. ISSN 1336-9849, 2015, roč. 10, č. 6, s. 12-14.
  článok

  článok

 7. RUNDESOVÁ, Táňa. Farmári dostanú viac peňazí. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : ECOPRESS, 2014. ISSN 1335-2008, 2014, roč. 19, č. 3, s. 21.
  článok

  článok

 8. ROŽENSKÝ, Vojtěch. Vliv ekonomických, sociálních a institucionálních faktorů na úroveň sociálních výdajů. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2014. ISSN 0032-3233, 2014, roč. 62, č. 3, s. 383-399.
  článok

  článok

 9. KRÁĽ, Pavol - PISCHKO, Viliam. Efektívnosť verejných výdavkov vo vzťahu k rozvoju spoločnosti v krajinách európskej únie. In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2014. ISSN 1335-7069, 2014, roč. 15, č. 1, s. 47-57.
  článok

  článok

 10. RUDOW, Katja. Less Favoured Area payment - impact on the enviromnment, a German perspective. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2014. ISSN 0139-570X, 2014, vol. 60, no. 6, s. 260-272.
  článok

  článok