Výsledky vyhľadávania

 1. JAROŠOVÁ, Jana. Regulácia fondov peňažného trhu. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2017. ISSN 1335-0900, Február 2017, roč. 25, č. 1, s. 11-15.
  článok

  článok

 2. LACKOVÁ, Andrea. Revízia prospektovej smernice – reálne zlepšenie alebo len splnenie jedného z bodov akčného plánu únie kapitálových trhov? In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2017. ISSN 1335-0900, Február 2017, roč. 25, č. 1, s. 6-10.
  článok

  článok

 3. HERETIKOVÁ, Katarína. Etické kódexy a finančné inštitúcie - nebankové subjekty. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie. - Bratislava : Fin Star, 2017. ISSN 1339-5416, Január - Február 2017, roč. 4, č. 1, s. 1-8 online.
  článok

  článok

 4. SOBKOVÁ, Martina. Ochrana spotřebitele vs. finanční gramotnost. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 2, s. 28-29.
  článok

  článok

 5. JACKULIAK, Jozef. Využitie Markovových reťazcov na meranie finančných rizík. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2016. ISSN 1335-0900, December 2016, roč. 24, č. 6, s. 10-11.
  článok

  článok

 6. PÉNZEŠ, Peter - ĎURIAČ, Daniel. Aktuálne zmeny v právnej úprave riešenia krízových situácií. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2016. ISSN 1335-0900, December 2016, roč. 24, č. 6, s. 20-22.
  článok

  článok

 7. OLLER, Filip. MiFID II –vybrané otázky novej právnej regulácie. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2016. ISSN 1335-0900, December 2016, roč. 24, č. 6, s. 23-25.
  článok

  článok

 8. HLADKÝ, Vladimír. Nariadenie PRIIP : súvisiace budúce právomoci, resp. povinnosti príslušných orgánov dohľadu a budúce povinnosti relevantných subjektov na finančnom trhu. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2016. ISSN 1335-0900, August 2016, roč. 24, č. 4, s. 3-5.
  článok

  článok

 9. OLLER, Filip. MiFID II – vybrané otázky novej právnej regulácie. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2016. ISSN 1335-0900, August 2016, roč. 24, č. 4, s. 11-14.
  článok

  článok

 10. ANDRESIČ, Peter. Budúcnosť Euriboru alebo reforma hlavných úrokových benchmarkov. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2016. ISSN 1335-0900, Jún 2016, roč. 24, č. 3, s. 16-19.
  článok

  článok