Výsledky vyhľadávania

 1. KOTORA, Bohumír. Rozdíly v doručování B2B a B2C se stírají. In Logistika. - Praha : Economia, 2017. ISSN 1211-0957, 2017, roč. 23, č. 3, s. 20-23.
  článok

  článok

 2. GAJDOŠÍKOVÁ, Zuzana. Zdieľaná ekonomika sa nás týka. In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2017. ISSN 1337-0545, 2017, roč. 11, č. jar, s. 48-53.
  článok

  článok

 3. SMIŽANSKÁ, Monika - PÄTOPRSTÁ, Janina. Slovenské servisné centrá sú na ceste do prvej ligy. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 21. apríla 2016, roč. 26, č. 16.
  článok

  článok

 4. LEHUTA, Michal. Centrá služieb už tvoria slušnú časť ekonomiky. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 21. apríla 2016, roč. 26, č. 16.
  článok

  článok

 5. ŽITŇANSKÝ, Eduard. Poslovia na bicykloch. In Profit. - Bratislava : PETIT PRESS, 2016. ISSN 1335-4620, 20. januára 2016, roč. 24, č. 2, s. 10-15.
  článok

  článok

 6. HUDCOVÁ, Eliška. Tematizace a konceptualizace sociálního zemědělství ve vztahu k sociálnímu podnikání, multifunkčnímu zemědělství a přístupům „green care“ v České republice. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2016. ISSN 1802-5854, 2016, roč. 10, č. 5, s. 20-22.
  článok

  článok

 7. KOVALČÍKOVÁ, Martina. Zákon o službách zamestnanosti - novela. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-060X, 2016, roč. 11, č. 2, s. 3-4.
  článok

  článok

 8. MATULKOVÁ, Mariana. Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1335-1583, 2016, roč. 21, č. 9, s. 4-219.
  článok

  článok

 9. HROZENSKÁ, Martina - ŠEVČÍKOVÁ, Mária. Komparácia vybraných pobytových sociálnych služieb pre seniorov poskytovaných na Slovensku a v Rakúsku so zameraním sa na bezpečnosť klientov. In Logos Polytechnikos. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2016. ISSN 1804-3682, 2016, roč. 7, č. 1, s. 39-47.
  článok

  článok

 10. HABRMANOVÁ, Slávka - LISÁ, Lea. Zaujímavý koncept : "Kníhkaviarne". In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2016. ISSN 1337-0545, 2016, roč. 10, č. leto, s. 52-55.
  článok

  článok