Výsledky vyhľadávania

 1. MIKULCOVÁ, Katarína. Prekvapenie! Na sladké sú viac muži. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2017. ISSN 1335-2008, 2017, roč. 22, č. 1, s. 12-13.
  článok

  článok


 2. MIKULCOVÁ, Katarína. Pri pití na sezónu nehľadíme. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2017. ISSN 1335-2008, 2017, roč. 22, č. 1, s. 14-15.
  článok

  článok


 3. Najdôveryhodnejšie značky slovenských spotrebiteľov. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2017. ISSN 1805-0549, 1-2, č. 33, (2017.
  článok

  článok


 4. MATUSIKOVÁ, Lucja. Mezigenerační srovnání nákupních preferencí v kontextu spotřebitelského protekcionismu. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2015. ISSN 1212-415X, 2015, roč. 15, č. 3, s. 43-54.
  článok

  článok


 5. MÔCIKOVÁ, Renata. Generácia "Husákových detí" si rada priplatí za kvalitu. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2015. ISSN 1335-2008, 2015, roč. 20, č. 2, s. 16-17.
  článok

  článok


 6. MIŠÍKOVÁ, Veronika. Slováci opäť volili favoritov. In Tovar & Predaj : časopis pre obchod s rýchloobrátkovým a spotrebným tovarom. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2015. ISSN 1805-0549, september-október 2015, roč. 5, č. 25, s. 28-29.
  článok

  článok


 7. RAŠEVOVÁ, Kristína. Slováci kupujú viac čaju, menej kávy. In Tovar & Predaj : časopis pre obchod s rýchloobrátkovým a spotrebným tovarom. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2015. ISSN 1805-0549, september-október 2015, roč. 5, č. 25, s. 42-44.
  článok

  článok


 8. KUBICOVÁ, Ľubica. Trh potravín a príjmová elasticita dopytu. In Ekonomika poľnohospodárstva. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2010. ISSN 1335-6186, 2010, roč. 10, č. 1, s. 64-70.
  článok

  článok


 9. HRON, Jan - MACÁK, Tomáš. Forecast of demand throught the differential description of their effects. In Agricultural economics. - Prague : Institute of Agricultural and Food Information, 2010. ISSN 0139-570X, 2010, vol. 56, no. 4, s. 149-158.
  článok

  článok


 10. KOVÁŘOVÁ, Eva. Paul A. Samuleson: teorie projevených preferencí a její využití v teorii indexů. In Ekonomická revue. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2010. ISSN 1212-3951, 2010, roč. 13, č. 3, s. 137-144.
  článok

  článok