Výsledky vyhľadávania

 1. Stratégie : odborný mesačník o marketingu, reklame a médiách. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : MAFRA. 12x ročne. ISSN 1335-2016. Dostupné na : http://www.strategie.sk
  časopis

  časopis

 2. Marketing & komunikace. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Česká marketingová společnost. 4x ročne. ISSN 1211-5622. Dostupné na : http://www.cms-cma.cz/category/casopis/
  časopis

  časopis

 3. Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu : scientific journal is aimed at the area marketing and marketing management. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. 4x ročne. ISSN 1338-7944. Dostupné na : https://www.mins.sk/downloads/
  časopis

  časopis

 4. Strategie : první časopis o médiích, reklamě a marketingové komunikaci. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Mladá fronta. 12x ročne. ISSN 1210-3756. Dostupné na : http://www.strategie.cz
  časopis

  časopis

 5. Marketing & media : týdeník pro marketingovou komunikaci a média. Praha : Economia. 52x ročne. ISSN 1212-9496
  časopis

  časopis

 6. TREND marketing : měsíčník pro marketingový management. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Economia. 12x ročne. ISSN 1214-9594. Dostupné na : http://TrendMarketing.cz/
  časopis

  časopis

 7. Journal of Marketing Management : Journal of the Academy of Marketing. - Registrovaný: Current Contents Connect. Helensburgh : Westburn Publ. 9x ročne. ISSN 0267-257X. Dostupné na : https://www.tandfonline.com/loi/rjmm20
  časopis

  časopis

 8. Marketing magazine : pravidelná příloha týdeníku Strategie. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Mladá fronta. 12x ročne. ISSN 1211-7315
  časopis

  časopis

 9. Marketing i rynek. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. 12x ročne. ISSN 1231-7853
  časopis

  časopis

 10. Marketingová panoráma : odborný časopis Slovenskej marketingovej spoločnosti. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Slovenská marketingová spoločnosť. 4x ročne. ISSN 1336-1864
  časopis

  časopis