Výsledky vyhľadávania

 1. LINDTNEROVÁ, Klaudia. Dilema zahraničnej pomoci v kontexte globalizačného procesu: teoretické úvahy a empirické analýzy : dizertačná práca. Školiteľ: Workie Tiruneh Menbere. Bratislava, 2014. 183 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. BAUMGARTNER, Boris - ZUBAĽOVÁ, Ľubica. Oficiálna rozvojová pomoc so zameraním na EÚ a krajiny subsaharskej Afriky. In Súbor vybraných vedeckých statí riešiteľov projektu VEGA 1/0391/13. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3988-3, s. 52-64 CD-ROM. VEGA 1/0391/13.
  článok

  článok

 3. LINDTNEROVÁ, Klaudia - KRAVCOVÁ, Iveta. Je Afrika obeťou neokolonizácie zo strany Číny? In Študentská vedecko-odborná činnosť Obchodnej fakulty 2014 : [zborník príspevkov]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3930-2, s. 127-139 CD-ROM. VEGA 1/0391/13.
  článok

  článok

 4. HLAVOVÁ, Natália. Rozvojová politika EÚ po rozšírení. In Desať rokov členstva Slovenskej republiky v Európskej únii : ekonomické, politické a právne aspekty : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3979-1, s. 59-66 CD-ROM.
  článok

  článok

 5. LINDTNEROVÁ, Klaudia. Economic cooperation development trough official development assistance of the Slovak Republic (Kenya example). In Ševčenkivska vesna: ekonomika : XI mižnarodna naukovo-praktična konferencija studentiv, aspirantiv ta molodich včenich, 18-22 bereznja 2013 roku, Kijiv. - Kijiv : Kijivskij nacionaľnij universitet imeni Tarasa Ševčenka, 2013. ISBN 978-617-7069-02-6, s. 299-301.
  článok

  článok

 6. LINDTNEROVÁ, Klaudia. Program technickej spolupráce – efektívny nástroj rozvojovej spolupráce v Afrike? In Vedecké state Obchodnej fakulty 2013 : [zborník]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3662-2, s. 383-393, CD-ROM. VEGA 1/0391/13.
  článok

  článok

 7. KOVALČÍKOVÁ, Naďa. Challenges and opportunities of globalization: EU approach towards development in Africa. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2013 : zborník príspevkov z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Ekonomická univerzita v Bratislave, 31. máj 2013. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3659-2, s. 305-312, CD-ROM.
  článok

  článok

 8. ŠRENKELOVÁ, Alžbeta - ZUBAĽOVÁ, Ľubica. Ľudsko - právny prístup v rozvojovej politike Slovenskej republiky. In Študentská vedecko-odborná činnosť Obchodnej fakulty 2013 : [zborník príspevkov]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3661-5, s. 225-234 CD-ROM. VEGA 1/1185/12.
  článok

  článok

 9. LINDTNEROVÁ, Klaudia. Začarovaný kruh rozvojovej pomoci - príčina rastúceho dlhového bremena rozvojových krajín? In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2013. ISSN 1336-3727, 2013, roč. 11, č. 2, s. 43-55. VEGA 1/0391/13. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0176934/Socialno_ekonomicka_revue_volume_2_2013.pdf>
  článok

  článok

 10. BORGUĽA, Matúš. Rozvojové ciele milénia. In EDAMBA 2013 : proceedings of the international scientific conference for doctoral students and young researchers : 14th november 2013, Bratislava, the Slovak Republic. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3766-7, s. 201-211. VEGA 1/0047/11.
  článok

  článok