Výsledky vyhľadávania

 1. JANKELOVÁ, Nadežda - ČAJKOVÁ, Andrea - LARIONOVA, Nina. Moderné trendy v manažmente organizácií miestnej samosprávy ako nástroj trvalo udržateľného rozvoja. Recenzenti: Peter Škultéty, Galina Rokina. 1. vydanie. Brno : MSD, 2018. [209 s.] [10,8 AH]. PGTU 01/2015. ISBN 978-80-7392-285-6.
 2. ČERNĚNKO, Tomáš - KUBALA, Jozef. Výzva pre slovenské metropoly : analýza alternatívnych usporiadaní výkonu správy Bratislavy a Košíc : komentár 2018/16 [elektronický zdroj]. 1. vydanie. Bratislava, 2018. online 7 s. [10,5 NS].
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. PIERŚCIENIAK, Agata - GRZEBYK, Mariola - MIZLA, Martin. Local Government Management : A View from Institutional Economics. Recenzenzowali: Andrzej Piotr Wiatrak, Štefan Čarnický. wydanie I. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018. 155 s. [9,6 AH]. Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 22. ISBN 978-83-7996-569-4.
 4. ŽÁRSKA, Elena et al. Manažment výkonnosti v miestnej samospráve a jeho aplikácia vo vybraných obciach na Slovensku : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA č. 1/0965/15 : doba riešenia od 1/2015 do 12/2017. 1. vydanie. Bratislava, 2017. 12 s. VEGA 1/0965/15.
 5. JANKELOVÁ, Nadežda - MORICOVÁ, Štefánia - JANKUROVÁ, Andrea. Inovatívne prístupy v manažmente organizácií verejnej správy v kontexte zvyšovania kvality poskytovaných verejných služieb. Recenzenti: Marie Hesková, Alžbeta Kucharčíková. 1. vydanie. Brno : MSD, 2017. [223 s.] [11,20 AH]. VEIGA 7/2016. ISBN 978-80-7392-282-5.
 6. JANKELOVÁ, Nadežda - JAŠKA, Juraj. Manažment bioodpadu v samospráve v kontexte energetickej krízy. Recenzenti: Miroslav Grznár, Elena Šúbertová. 1. vyd. Brno : Tribun EU, 2016. 126 s. [6,80 AH]. VEGA 1/0316/14. ISBN 978-80-263-1072-3.
 7. STASHUK, Vitalii. The Decentralization process in Ukraine as a factor in reforming local government. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2016 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4281-4, s. 304-309 CD-ROM.
  článok

  článok

 8. HASAN, Jamal. eGowernment v podnikaní. In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4298-2, s. 6-15 CD-ROM.
  článok

  článok

 9. ŠKVARČEKOVÁ, Oľga. Digitálna transformácia služieb verejnej správy v podmienkach Európskej únie. In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4298-2, s. 151-157 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. PORVAZNÍK, Ján - LJUDVIGOVÁ, Ivana - SKORKOVÁ, Zuzana. Požiadavky na zamestnaneckú a manažérsku kompetentnosť pracovníkov verejnej správy. Recenzenti: Nadežda Jankelová, František Lipták. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 157 s. [9,17 AH]. ISBN 978-80-225-4326-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]