Výsledky vyhľadávania

 1. ŠUCHA, Matej. V zákazníckom rozhodovaní netreba vždy hľadať logiku. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 21. januára 2016, roč. 26, č. 3, s. 40-41.
  článok

  článok

 2. NEUMANN, Pavel. POPAI day 2015: nákup by mal byť predovšetkým zážitkom. In Tovar & Predaj : časopis pre obchod s rýchloobrátkovým a spotrebným tovarom. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2016. ISSN 1805-0549, január-február 2016, roč. 6, č. 27, s. 22-23.
  článok

  článok

 3. KRAUSZ, Táňa. Otvoria sa nám nové trhy. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2016. ISSN 1335-2008, 2016, roč. 21, č. 1, s. 22-23.
  článok

  článok

 4. BOBÁŇ, Václav. Slovenskí spotrebitelia stále nevyužívajú všetky svoje práva. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1339-2433, 2016, roč. 8, č. 4, s. 60-61.
  článok

  článok

 5. MIČUDOVÁ, Tatiana. Spotrebiteľské spory podľa nového Civilného sporového poriadku. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1335-7034, 2016, roč. 21, č. 11, s. 29-33.
  článok

  článok

 6. GUPTA, Nitin. Measuring consumer acculturation – discussion on a prospective approach. In Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. ISSN 1338-7944, 2016, roč. 11, č. 2, s. 33-41.
  článok

  článok

 7. ŠTRACHOŇ, Peter. [Referenčný rámec spotrebiteľa naprieč kultúrami]. In Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. ISSN 1338-7944, 2016, roč. 11, č. 1, s. 60-61. Recenzia na: Referenčný rámec spotrebiteľa naprieč kultúrami / Peter Štetka, Štefan Majtán ; recenzenti: Miroslava Szarková, Peter Štarchoň. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. - ISBN 978-80-225-4010-0.
  článok

  článok

 8. KLAPILOVÁ KRBOVÁ, Petra. Generation Y attitudes towards shopping: a comparison of the Czech Republic and Slovakia. In Journal of Competitiveness : odborný vědecký časopis z oblasti managementu a ekonomiky. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2016. ISSN 1804-1728, 2016, no. 1, s. 37-53.
  článok

  článok

 9. JAROŠOVÁ, Jana. Čo ovplyvňuje naše rozhodovanie? In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-0448, 2016, roč. 10, č. 9, s. 69-70.
  článok

  článok

 10. VYHLÍDAL, Jiří - GALČANOVÁ, Lucie. Diskriminace a rizikové spotřební jednání seniorů: vybrané aspekty v kulturní perspektivě. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2016. ISSN 1801-7118, 2016, roč. 12, č. 1, s. 134-162.
  článok

  článok