Výsledky vyhľadávania

 1. VOJTKOVÁ, Mária - STANKOVIČOVÁ, Iveta. Viacrozmerné štatistické metódy s aplikáciami v softvéri SAS. Recenzovali: Hana Řezánková, Jana Ficová-Bílešová. 2. doplnené a prepracované vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2020. [320 s.] [15,3 AH]. SAS Academic Programs 2019. ISBN 978-80-89962-58-7.
 2. ŠOLTÉS, Erik - ŠOLTÉSOVÁ, Tatiana - KOTLEBOVÁ, Eva. Regresná a korelačná analýza : s aplikáciami v softvéri SAS - zbierka príkladov. Recenzovali: Mária Vojtková, Luboš Marek. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2020. 215 s. [11,27 AH]. ISBN 978-80-89962-52-5. [Počet ex. : 5, z toho voľných 3, prezenčne 2]
 3. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XI. (2020). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XI. (2020) : Reviewed Proceeding of Posts from an 11. International Scientific Conference, May 27th – 29th, 2020 (Košice-Rajecké Teplice, Slovensko). Reviewers: Vincent Jakub, Emil Spišák. 1st Edition. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. 156 s. CD-ROM. ISBN 978-80-225-4748-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XII.. International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XII. (2020) : Reviewed Proceeding of Posts from an 12. International Scientific Conference, September 16th – 18th, 2020 (Košice-Rajecké Teplice, Slovensko). Reviewers: Vincent Jakub, Emil Spišák. 1st Edition. Košice : KKM PHF, 2020. 118 s. ISBN 978-80-225-4772-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. NEŽINSKÝ, Eduard. DEA modely pre sociálno-ekonomickú analýzu a podporu hospodársko-politického rozhodovania. Recenzenti: Margaréta Halická, Martin Lábaj. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2020. 130 s. [7 AH]. APVV-15-0765. ISBN 978-80-7598-988-8.
  kniha

  kniha

 6. ŠOLTÉS, Erik. Regresná a korelačná analýza : s aplikáciami v softvéri SAS. Recenzovali: Mária Vojtková, Luboš Marek. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2019. 238 s. [13,78 AH]. ISBN 978-80-89962-38-9. [Počet ex. : 10, z toho voľných 2, prezenčne 2]
 7. ŠUMANOVÁ, Radka. Využitie matematicko-štatistických metód v účtovníctve a audítorstve : dizertačná práca. Školiteľ: Zuzana Juhászová. Bratislava, 2018. 177 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. DLUHOŠ, Martin. Využitie kvantilovej regresie pri modelovaní cien nehnuteľností : dizertačná práca. Školiteľ: Zuzana Hajduová. Košice, 2018. 127 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. ŠOLTÉS, Erik et al. Štatistické metódy pre ekonómov : zbierka príkladov. Recenzovali: Eva Sodomová, Soňa Coss. 2. doplnené a prepracované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 362 s. [15,6 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-767-9. [Počet ex. : 16, z toho voľných 2, prezenčne 2]
 10. FECENKO, Jozef. Teória pravdepodobnosti II v Maxime. Recenzovali: Anna Starečková, Anna Strešňáková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo Letra Edu, 2018. 193 s. [9,86 AH]. ISBN 978-80-972866-3-7. [Počet ex. : 12, z toho voľných 7, prezenčne 2]