Výsledky vyhľadávania

 1. BREZINA, Ivan - PEKÁR, Juraj - GEŽÍK, Pavel. Metódy logistiky prepravy, rozmiestňovania a rozvrhovania : (aplikácie matematických modelov v jazyku Python). Recenzovali: Petr Fiala, Zuzana Čičková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo Letra Edu, 2020. [123 s.] [5,6 AH]. ISBN 978-80-89962-74-7.
 2. DANESHJO, Naqibullah - BEKE, Pavol. Determination of diagnostic action intervals for planned interval maintenance. In Advances and trends in engineering sciences and technologies. International conference. Advances and trends in engineering sciences and technologies : proceedings of the International conference on engineering sciences and technologies : Tatranská Štrba, High Tatras mountains, Slovakia, 27-29 May 2015. - London : Taylor & Francis Group, 2016. ISBN 978-1-138-02907-1, p. 257-262. VEGA 1/0582/13.
  článok

  článok

 3. HYRÁNEK, Eduard - GRELL, Michal - NAGY, Ladislav. Model HGN. In VVV – VZDELÁVANIE VEDA VÝSKUM. - Bratislava : Občianske združenie Vzdelávanie–Veda–Výskum, 2016, 2016, p. [1-5] [2 NS] online. VEGA 1/1071/12, VEGA 1/0067/15.
  článok

  článok

 4. PETRÍKOVÁ, Kristína. Ekonomické vs. ekologické ciele v CGE modeli. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2016. ISSN 1336-7420, 2016, roč. 12, č. 1, s. 29-33. VEGA 1/0810/15 "nput‐output analýza Európskej integrácie".
  článok

  článok

 5. MAJERNÍK, Milan - SANČIOVÁ, Gabriela - DANESHJO, Naqibullah. Modelling of environmental-health assessment program of remediation of environmental burdens in Slovakia. In ESaT 2016. International conference on engineering sciences and technologies. ESaT 2016 : 2nd International conference on engineering sciences and technologies, Tatranské Matliare, Slovak Republic, 29th of June - 1st of July 2016. - Košice : Technical University of Košice, 2016. ISBN 978-80-553-2564-4, s. 1-7 CD-ROM. VEGA 1/0936/15.
  článok

  článok

 6. FENDEK, Michal. Optimality conditions of the consumers for the network industries market. - Registrovaný: Web of Science. In Quantitative methods in economics : multiple criteria decision making XVIII. International scientific conference. Quantitative methods in economics : multiple criteria decision making XVIII : proceedings of the [18th] international scientific conference : 25th may - 27th may 2016, Vrátna, Slovakia. - Bratislava : Letra Interactive, 2016. ISBN 978-80-972328-0-1, s. 83-88. VEGA 1/0697/15.
  článok

  článok

 7. FURKOVÁ, Andrea - CHOCHOLATÁ, Michaela. Income convergence and R&D spillovers of the EU regions: spatial econometric approach. In Economic challenges in enlarged Europe. International conference. 8th International conference Economic challenges in enlarged Europe : conference CD : June 2016, Tallin, Estonia. - Tallin : Tallin university of technology, 2016. ISSN 2382-6797, p. 1-12 CD-ROM. VEGA 1/0285/14, VEGA 1/0697/15.
  článok

  článok

 8. NEŽINSKÝ, Eduard - BALÁŽ, Vladimír. Are the confidence indicators meaningful for forecasting real economy? : Testing power of confidence indicators for industry output, prices and employment in the Visegrád Group Countries. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2016. ISSN 0013-3035, 2016, roč. 64, č. 10, s. 923-936. VEGA 2/0010/14.
  článok

  článok

 9. KUPKOVIČ, Patrik. Bellamov princíp optimality v jednoduchom makroekonomickom modeli. In Využitie kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a v praxi. Seminár. Využitie kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a v praxi XI : zborník príspevkov z [11.] seminára : 27. – 29. máj 2015, Makov - Kysuce. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4084-1, s. [1-6] [CD-ROM]. VEGA 1/0444/15.
  článok

  článok

 10. DOMONKOS, Tomáš - JÁNOŠOVÁ, Miroslava - OSTRIHOŇ, Filip. Možnosti pre opis dôchodkového systému v rámci modelu dlhodobého rastu Slovenska. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu. Mezinárodní vědecký seminář. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : zborník [príspevkov] : mezinárodní vědecký seminář : 2. - 4. december 2015 / prosinec 2015, Praha. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4181-7, s. 41-47 CD-ROM. APVV-14-0787.
  článok

  článok