Výsledky vyhľadávania

 1. GARDOŇOVÁ, Kristína. Úloha nekonvenčných zdrojov energie v globálnej energetickej bezpečnosti a ich vplyv na globálnu ekonomiku: implikácie pre EÚ : dizertačná práca. Školiteľ: Saleh Mothana Obadi. Bratislava, 2017. 167 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 2. SLOBODIAN, Nataliia et al. Single gas market and energy security in the Visegrad states: models, challenges and perspectives : report [elektronický zdroj]. 1st ed. Warsaw : National Centre for Strategic Studies (NCSS), 2016. online [44 s., 3 AH]. ISBN 978-83-65514-18-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 3. PÁSZTOROVÁ, Janka. Význam bioenergie ako súčasti portfólia obnoviteľných zdrojov energie na príklade Nemecka. In Nové výzvy v oblasti európskej energetickej bezpečnosti a ich vplyv na konkurencieschopnosť EÚ v horizonte do roku 2020 (č. 1/0550/14) : záverečná správa k vedeckému projektu VEGA za roky 2014-2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4338-5, s. 72-76.
  článok

  článok


 4. ZÁBOJNÍK, Stanislav. Príležitosti a riziká energetickej únie pre konkurencieschopnosť slovenských firiem. In Nové výzvy v oblasti európskej energetickej bezpečnosti a ich vplyv na konkurencieschopnosť EÚ v horizonte do roku 2020 (č. 1/0550/14) : záverečná správa k vedeckému projektu VEGA za roky 2014-2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4338-5, s. 97-107.
  článok

  článok


 5. ZORKÓCIOVÁ, Otília - VANKOVÁ, Lucia. Spoločnosť Slovnaft, a. s. – líder ropného priemyslu na Slovensku. In Nové výzvy v oblasti európskej energetickej bezpečnosti a ich vplyv na konkurencieschopnosť EÚ v horizonte do roku 2020 (č. 1/0550/14) : záverečná správa k vedeckému projektu VEGA za roky 2014-2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4338-5, s. 127-134.
  článok

  článok


 6. JAŠKA, Juraj. Manažment spracovania bioodpadu v krízových podmienkach : dizertačná práca. Školiteľ: Nadežda Jankelová. Bratislava, 2016. 124 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 7. JAŠKA, Juraj. Energetické zhodnocovanie odpadov. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-10] CD-ROM. VEGA 1/0123/11.
  článok

  článok


 8. BAŠOVÁ, Alena. Liberalizácia energetického trhu v EÚ. - Registrovaný: Web of Science. In Competition. Conference. Competition : proceedings of 8th annual international scientific conference : Jihlava, Czech Republic 17. 5. 2016. - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2016. ISBN 978-80-88064-25-1, p. 16-30 online. VEGA 1/0913/14.
  článok

  článok


 9. DZIURA, Boris. Green Future of Latin America: Challenges and Opportunities. - Registrovaný: Scopus. In International Journal of Environmental and Science Education. - Den Haag : Look Academic Publishers, 2016. ISSN 1306-3065, 2016, vol. 11, no. 18, pp. 12891-12902 online.
  článok

  článok


 10. HLAVOVÁ, Natália et al. Perspektívy vývoja energetickej bezpečnosti ČĽR : správa o výsledkoch riešenia projektu za rok 2016 : projekt mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia. Oponenti: Branislav Zagoršek, Ján Bocora. 1. vydanie. Bratislava, 2016. 4 s.