Výsledky vyhľadávania

 1. GARDOŇOVÁ, Kristína. Úloha nekonvenčných zdrojov energie v globálnej energetickej bezpečnosti a ich vplyv na globálnu ekonomiku: implikácie pre EÚ : dizertačná práca. Školiteľ: Saleh Mothana Obadi. Bratislava, 2017. 167 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. HARAKAĽOVÁ, Ľubica. Energetická bezpečnosť v kontexte energetickej únie pre Európu. In Medzinárodné vzťahy 2016: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2016 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 17. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 1. - 2. december 2016. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2016. ISBN 978-80-225-4365-1, s. 419-429 online. KEGA 017EU-4/2015.
  článok

  článok

 3. HLAVOVÁ, Natália. Obnoviteľné zdroje energie v čínskej ekonomike. In Medzinárodné vzťahy 2016: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2016 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 17. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 1. - 2. december 2016. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2016. ISBN 978-80-225-4365-1, s. 444-454 online. I-16-105-00.
  článok

  článok

 4. DZIURA, Boris. Green Future of Latin America: Challenges and Opportunities. - Registrovaný: Scopus. In International Journal of Environmental and Science Education. - Den Haag : Look Academic Publishers, 2016. ISSN 1306-3065, 2016, vol. 11, no. 18, pp. 12891-12902 online.
  článok

  článok

 5. JANČÍKOVÁ, Eva. Lifelong learning and the use of renewable energies in EU. In Actual economy: Asian discourse on global challenges: ACE.AS - 2016. International conference. Actual economy: Asian discourse on global challenges : Proceedings of 5th international conference : Bangkok, Thailand, 06-07 October, 2016. - Bangkok : International College Suan Sunandha Rajabhat University, 2016, pp. 111.
  článok

  článok

 6. DZIURA, Boris. Green future and Latin America: challenges and opportunities. In Actual economy: Asian discourse on global challenges: ACE.AS - 2016. International conference. Actual economy: Asian discourse on global challenges : Proceedings of 5th international conference : Bangkok, Thailand, 06-07 October, 2016. - Bangkok : International College Suan Sunandha Rajabhat University, 2016, pp. 44.
  článok

  článok

 7. PÁSZTOROVÁ, Janka. Význam bioenergie ako súčasti portfólia obnoviteľných zdrojov energie na príklade Nemecka. In Nové výzvy v oblasti európskej energetickej bezpečnosti a ich vplyv na konkurencieschopnosť EÚ v horizonte do roku 2020 (č. 1/0550/14) : záverečná správa k vedeckému projektu VEGA za roky 2014-2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4338-5, s. 72-76.
  článok

  článok

 8. ZÁBOJNÍK, Stanislav. Príležitosti a riziká energetickej únie pre konkurencieschopnosť slovenských firiem. In Nové výzvy v oblasti európskej energetickej bezpečnosti a ich vplyv na konkurencieschopnosť EÚ v horizonte do roku 2020 (č. 1/0550/14) : záverečná správa k vedeckému projektu VEGA za roky 2014-2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4338-5, s. 97-107.
  článok

  článok

 9. ZORKÓCIOVÁ, Otília - VANKOVÁ, Lucia. Spoločnosť Slovnaft, a. s. – líder ropného priemyslu na Slovensku. In Nové výzvy v oblasti európskej energetickej bezpečnosti a ich vplyv na konkurencieschopnosť EÚ v horizonte do roku 2020 (č. 1/0550/14) : záverečná správa k vedeckému projektu VEGA za roky 2014-2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4338-5, s. 127-134.
  článok

  článok

 10. HLAVOVÁ, Natália et al. Perspektívy vývoja energetickej bezpečnosti ČĽR : správa o výsledkoch riešenia projektu za rok 2016 : projekt mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia. Oponenti: Branislav Zagoršek, Ján Bocora. 1. vydanie. Bratislava, 2016. 4 s.