Výsledky vyhľadávania

 1. ZÁBORSKÝ, Ján. Hlasy z Černobyľa neutíchajú. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 28. apríla 2016, roč. 26, č. 17, s. 12-16.
  článok

  článok

 2. FISCHER, Jan. Slovensko od jadra neustupuje. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha : OptiMWh, 2014. ISSN 1802-4599, 2014, roč. 8, č. 2, s. 24-27.
  článok

  článok

 3. PRESSBURG, Adrian Peter. Veľké nádeje. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2013. ISSN 1335-0684, 21. novembra 2013, roč. 23, č. 46, s. 30-31.
  článok

  článok

 4. LEGÉŇ, Marek. Pomaly, ale predsa. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2012. ISSN 1335-0684, 22. novembra 2012, roč. 22, č. 46, s. 50-52.
  článok

  článok

 5. BEER, Gabriel. Slovenské jadro po Fukušime. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2012. ISSN 1335-0684, 5. júla 2012, roč. 22, č. 26, s. 40-41.
  článok

  článok

 6. PRESSBURG, Adrian Peter. Nukleárny Bill Gates. In Profit : ľudia - peniaze - podnikanie. - Bratislava : TREND HOLDING, s.r.o., 2012. ISSN 1335-4620, 8. februára 2012, roč. 20, č. 3, s. 24-25.
  článok

  článok

 7. MIHÓK, Peter. Regionálne aspekty ukladania vyhoretého jadrového paliva na Slovensku: aktuálne výzvy pre verejnú správu. In Scientia Iuventa 2011 : zborník príspevkov z medzinárodnej doktorandskej konferencie. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici, 2011. ISBN 978-80-557-0190-5, s. IPPA 269849.
  článok

  článok

 8. ANTHONY, Ian. Koniec poddajnosti: Irán, Brazília, Turecko a jadrová dohoda. In Zahraničná politika : listy SFPA. - Bratislava : Výskumné centrum SFPA, 2010. ISSN 1336-7218, 2010, roč. 14, č. 3, s. 11-13.
  článok

  článok

 9. TEREM, Peter - HUSENICOVÁ, Lucia. Jadrový program KĽDR - motivácia a ciele. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2010. ISSN 1335-2741, 2010, roč. 13, č. 3, s. 6-32.
  článok

  článok

 10. JAŠKO, Jozef. Atómový zákon - využívanie jadrovej energie. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2009. ISSN 1337-0448, 2009, roč. 4, č. 1, s. 78-83.
  článok

  článok