Výsledky vyhľadávania

  1. Agricultural policies in Argentina. Paris : OECD, 2019. 194 s. OECD Food and Agricultural Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/agricultural-policies-in-argentina_9789264311695-en> ISBN 978-92-64-31168-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in Latvia. Paris : OECD, 2019. 210 s. OECD Food and Agricultural Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/innovation-agricultural-productivity-and-sustainability-in-latvia_9789264312524-en> ISBN 978-92-64-31251-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  3. Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in Japan. Paris : OECD, 2019. 156 s. OECD Food and Agricultural Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/innovation-agricultural-productivity-and-sustainability-in-japan_92b8dff7-en> ISBN 978-92-64-42766-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  4. Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2019. Paris : OECD, 2019. 211 s. Agricultural Policy Monitoring and Evaluation. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/agricultural-policy-monitoring-and-evaluation-2019_39bfe6f3-en> ISBN 978-92-64-33239-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  5. OECD-FAO Agricultural Outlook 2019-2028 : Special Focus: Latin America. Paris : OECD ; Rome : FAO, 2019. 148 s. OECD-FAO Agricultural Outlook. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/oecd-fao-agricultural-outlook-2019-2028_agr_outlook-2019-en> ISBN 978-92-64-31245-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  6. Trends and Drivers of Agri-environmental Performance in OECD Countries. Paris : OECD, 2019. 100 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/trends-and-drivers-of-agri-environmental-performance-in-oecd-countries_b59b1142-en> ISBN 978-92-64-38291-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  7. Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2017 : (Zelená správa). Bratislava : Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, 2018. 69 s. ISBN 978-80-805-8625-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  8. Report on Agriculture and Food Sector in the Slovak Republic 2017 : (Green Report). Bratislava : National Agricultural and Food Centre Slovakia, 2018. 71 s. ISBN 978-80-8058-626-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  9. Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2018. Paris : OECD, 2018. 202 s. Agricultural Policy Monitoring and Evaluation. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/agricultural-policy-monitoring-and-evaluation-2018_agr_pol-2018-en> ISBN 978-92-64-30234-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  10. Innovation, Agricultural Productivity and Sustainability in Sweden. Paris : OECD, 2018. 186 s. OECD Food and Agricultural Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/innovation-agricultural-productivity-and-sustainability-in-sweden_9789264085268-en> ISBN 978-92-64-08520-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]