Výsledky vyhľadávania

 1. RUDY, Vladimír - BOSÁK, Martin. The Production in the digital age. In Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation II. : proceedings : international scientific conference : 27. - 29. september 2016, Košice (SK), Uzhgorod (UA). - Košice ; Uzgorod : Faculty of Business Economics with seat in Košice : Uzgorod National University, 2016. ISBN 978-617-589-123-0, s. 176 CD-ROM.
  článok

  článok

 2. HURBÁNKOVÁ, Ľubica. Analýza počtu zaniknutých podnikov na Slovensku v rokoch 2008-2013. In Teoretické a praktické aspekty podniku z pohľadu demografie - nástroj hodnotenia zmien v ekonomickom raste a zamestnanosti : zborník vedeckých statí projektu VEGA 1/0501/14. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4173-2, s. 21-32. VEGA 1/0501/14.
  článok

  článok

 3. ŠOLTÉS, Erik - KOTLEBOVÁ, Eva. Miera zániku podnikov v SR v rokoch 2007 až 2012. In Teoretické a praktické aspekty podniku z pohľadu demografie - nástroj hodnotenia zmien v ekonomickom raste a zamestnanosti : zborník vedeckých statí projektu VEGA 1/0501/14. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4173-2, s. 58-70. VEGA 1/0501/14.
  článok

  článok

 4. ŠOLTÉS, Erik - KOTLEBOVÁ, Eva. Miera vzniku podnikov v SR v rokoch 2007 až 2012. In Teoretické a praktické aspekty podniku z pohľadu demografie - nástroj hodnotenia zmien v ekonomickom raste a zamestnanosti : zborník vedeckých statí projektu VEGA 1/0501/14. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4173-2, s. 46-57. VEGA 1/0501/14.
  článok

  článok

 5. ŠABÍKOVÁ, Ingrid. Podnik v kontexte finančného trhu v čase krízy. In Diagnostika podniku, controlling a logistika. Medzinárodná vedecká konferencia. Diagnostika podniku, controlling a logistika : zborník prednášok a príspevkov zo VII. medzinárodnej vedeckej konferencie, Žilina, 16. – 17. apríl 2014. - Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2014. ISBN 978-80-554-0856-9, s. 308-311 CD-ROM.
  článok

  článok

 6. ŠABÍKOVÁ, Ingrid. Podnik v čase neistoty. In Exclusive Journal : Economy & Society & Environment. - Prešov : eXclusive marketing, 2014. ISSN 1339-0260, 2014, vol. 2, no. 4, s. 86-93. VEGA 1/0238/13.
  článok

  článok

 7. POTISKOVÁ, Ingrid. Potenciál využitia informačných technológií v obchodnej činnosti. In Technológie okolo nás... : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3945-6, s. 87-91 CD-ROM.
  článok

  článok

 8. MARSINA, Štefan. Možnosti rozvoja projektového prístupu v malých a stredných podnikoch pre zabezpečenie ich konkurencieschonosti v medzinárodnom kontexte. In Projektový prístup k internacionalizácii malého a stredného podnikania : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3989-0, s. 82-96. VEGA 1/0229/14.
  článok

  článok

 9. VOJTKOVÁ, Mária. Segmentácia krajín Európskej únie podľa vybraných ukazovateľov demografie podnikov. In Teoretické a praktické aspekty podniku z pohľadu demografie - nástroj hodnotenia zmien v ekonomickom raste a zamestnanosti : zborník vedeckých statí projektu VEGA 1/0501/14. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-4043-8, s. 97-108. VEGA 1/0501/14.
  článok

  článok

 10. ŠOLTÉS, Erik - ŠOLTÉSOVÁ, Tatiana. Vznik a zánik podnikov a ich vplyv na zamestnanosť v EÚ v rokoch 2008-2012. In Teoretické a praktické aspekty podniku z pohľadu demografie - nástroj hodnotenia zmien v ekonomickom raste a zamestnanosti : zborník vedeckých statí projektu VEGA 1/0501/14. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-4043-8, s. 53-69. VEGA 1/0501/14.
  článok

  článok