Výsledky vyhľadávania

 1. KING, Daniel - LAWLEY, Scott. Organizational Behaviour. 3rd Edition. Oxford : Oxford University Press, 2019. 690 s. ISBN 978-0-19-880778-0. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]
 2. CIMA Managing Performance (Subject E2) : Study Text. Wokingham : Kaplan Publishing, 2019. 426 s. ISBN 978-1-78740-194-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. KORENKOVÁ, Veronika. Kompetenčný model merania a hodnotenia výkonnosti podniku : autoreferát dizertačnej práce. Školiteľ: Ján Závadský. Banská Bystrica, 2019. 41 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  kniha

  kniha

 4. STIGLITZ, Joseph E. - FITOUSSI, Jean-Paul - DURAND, Martine. Beyond GDP : Measuring What Counts for Economic and Social Performance. Paris : OECD, 2018. 143 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/economics/beyond-gdp_9789264307292-en> ISBN 978-92-64-30728-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. HYRÁNEK, Eduard. Modelovanie pozitívnych a negatívnych vplyvov na výkonnosť podniku : habilitačná prednáška : odbor 3.3.13 Finančný manažment. Bratislava, 2014. 57 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN [nemá]. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]
 6. Zvyšovanie výkonnosti podnikov aplikáciou moderných optimalizačných metód a postupov umelej inteligencie : recenzovaný zborník vedeckých prác k riešeniu projektu MVP č. I-14-116-00. Recenzenti: Milan Majerník, Marek Andrejkovič. 1. vydanie. Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU, 2014. CD-ROM [89 s.]. MVP I-14-116-00. ISBN 978-80-225-3978-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  Zvyšovanie výkonnosti podnikov aplikáciou moderných optimalizačných metód a postupov umelej inteligencie

  elektronická kniha

 7. PANČUROVÁ, Dana - DUDÁŠ-PAJERSKÁ, Erika - JAKAB, Lukáš. Meranie efektívnosti produkčných jednotiek : záverečná správa o výsledkoch projektu č. I-14-115-00 : doba riešenia 1. 4. 2014 - 31. 12. 2014. Oponenti: Štefan Lyócsa, Hans Joachim Heinen. 1. vyd. Košice, 2014. 5 s. I-14-115-00.
 8. MCSHANE, Steven L. - STEEN, Sandra L. - BENABOU, Charles. Comportement organisationnel : comportements humains et organisations dans un environnement complexe. 2e éd. Montreal : Cheneliere McGraw-Hill, 2013. 730 s. Cheneliére éducation. ISBN 978-2-7651-0604-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 9. LACKOVÁ, Daniela. Meranie výkonnosti v organizáciách poskytujúcich zdravotnícke služby : dizertačná práca. Školiteľ: Michal Tkáč. Košice, 2013. 102 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. HUDÁK, Igor. Zhodnotenie efektívnosti vybraných podnikov strojárskeho odvetvia : dizertačná práca. Školiteľ: Eva Kafková. Košice, 2013. 112 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha