Výsledky vyhľadávania

 1. Trendy v podnikání 2018. Mezinárodní vědecká konference. Trendy v podnikání 2018 : recenzovaný sborník příspěvku z mezinárodní vědecké konference, 15. – 16. listopad 2018, Plzeň, Česko [elektronický zdroj]. 1. vydání. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2018. CD-ROM [250 s.]. SVK1-2018-010. ISBN 978-80-261-0833-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Effects of Small and Medium-Sized Enterprises in Rural Areas : Proceedings of Scientific Papers [elektronický zdroj]. Reviewers: Jozef Hudák, Monika Hudáková. Bialystok : Białostockie Wydawnictwo Naukowe, 2018. online 121 s. ISBN 978-83-950152-8-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Handbook of Research on Entrepreneurship and Marketing for Global Reach in the Digital Economy [elektronický zdroj]. Hershey : IGI Global (Business Science Reference ), 2018. online [609 s.]. Advances in Business Strategy and Competitive Advantage (ABSCA). ISBN 9781522563075.
 4. Business & Management Conference. International Conference. Proceedings of the 8th Business & Management Conference, Venice, Italy, 04 - 07 September 2018 [elektronický zdroj]. Reviewers: Rafal Balina, Angeles Caraballo ...[et al.]. Prague : International Institute of Social and Economic Sciences IISES : International Society for Academic Studies, 2018. online [364 s.]. Dostupné na : <https://www.iises.net/proceedings/8th-business-management-conference-venice/table-of-content> ISBN 978-80-87927-73-1. ISSN 2570-6543.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. Czynniki i pomiar wartości biznesu [elektronický zdroj]. Recenzenci: Wiesława Caputa ... [et al.]. 1st edition. Lublin : Politechnika Lubelska, 2017. online [187 s.]. Monografie – Politechnika Lubelska. ISBN 978-83-7947-288-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. Innovation management, entrepreneurship and sustainability. International conference. Innovation management, entrepreneurship and sustainability : proceedings of the 5th international conference : 25 - 26 may, 2017, Prague [elektronický zdroj]. Reviewers: Michal Andera ... [et al.]. 1st edition. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2017. online [1182 s.]. ISBN 978-80-245-2216-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. Trendy v podnikání 2016. Mezinárodní vědecká konference. Trendy v podnikání 2016 : recenzovaný sborník příspěvků : mezinárodní vědecká konference, Plzeň, 10.-11.11.2016 [elektronický zdroj]. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2016. CD-ROM [500 s.]. ISBN 978-80-261-0648-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. Corporate social responsibility and human resource management in V4 countries. International scientific conference. Corporate social responsibility and human resource management in V4 countries : proceedings from international scientific conference : june 4-5, 2015, Nitra [elektronický zdroj]. Reviewers: Andrea Benscik ... [et al.]. 1st ed. [Nitra] : [Department of Management, Faculty of Economy and Management, Slovak University of Agriculture], [2015]. online [393 s.]. VEGA 1/0044/13, VEGA 1/0024/13. ISBN 978-80-552-1432-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. Report on the state of small and medium enterprises in the Slovak Republic in 2014 [elektronický zdroj]. Bratislava : Slovak Business Agency, 2015. online [215 s.].
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. Diagnostika podniku, controlling a logistika. Medzinárodná vedecká konferencia. Diagnostika podniku, controlling a logistika : zborník prednášok a príspevkov zo VII. medzinárodnej vedeckej konferencie, Žilina, 16. – 17. apríl 2014 [elektronický zdroj]. Recenzenti: Anna Križanová, Karol Achimský ... [et al.]. 1. vyd. Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2014. CD-ROM [348 s.]. ISBN 978-80-554-0856-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha