Výsledky vyhľadávania

 1. 2015 ,no. 1-4. Corporate Reputation Review. Houndmills : Palgrave Macmillan, 2015. 4x ročne. ISSN 1363-3589 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 2. 2015 ,č. 1-6. Business spotlight : Czech edition of business spotlight. Praha : Economia, 2015. 6x ročne. ISSN 1214-8377 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 3. 2015 ,no. 1-4. Entrepreneurial business and economics review : a scientific quarterly. Krakow : Cracow University of Economics, 2015. 4x ročne. ISSN 2353-883X [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 4. 4.Euro

  2015 ,Č. 1-10 + 1 príl.. Euro. Praha : Mladá fronta, 2015. 52x ročne. ISSN 1212-3129 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 5. 5.Euro

  2015 ,Č. 21-30 + 2 príl.. Euro. Praha : Mladá fronta, 2015. 52x ročne. ISSN 1212-3129 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 6. 6.Euro

  2015 ,Č. 41-52 + 5 príl.. Euro. Praha : Mladá fronta, 2015. 52x ročne. ISSN 1212-3129 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 7. 7.Forbes

  2015 ,č. Január-Jún. Forbes : Slovensko. Nitra : Barecz & Conrad Media, 2015. 12x ročne. ISSN 1338-2527 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 8. 2015 ,č. 1-2. Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. Žilina : Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2015. 2x ročne. ISSN 1337-0839 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 9. 9.Euro

  2015 ,Č. 31-40 + 4 príl.. Euro. Praha : Mladá fronta, 2015. 52x ročne. ISSN 1212-3129 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 10. 2015 ,no. 1-6. Harvard business review. Boston : Harvard Business School Publ., 2015. 6x ročne. ISSN 0017-8012 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis