Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 69  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0000296 xpca^"
 1. BALÁŽ, Vladimír - WILLIAMS, Allan M. - FIFEKOVÁ, Elena. Migration Decision Making as Complex Choice: Eliciting Decision Weights under Conditions of Imperfect and Complex Information through Experimental Methods. - Registrovaný: Scopus. In Population, Space and Place. - London : John Wiley & Sons. ISSN 1544-8444, January 2016, vol. 22, no.1, pp. 36-53.
  článok

  článok

 2. TKÁČ, Michal - VERNER, Robert. Artificial Neural Networks in Business: Two Decades of Research. - Registrovaný: Scopus. In Applied Soft Computing. - Amsterdam : Elsevier Science Publishers B.V. ISSN 1872-9681, 2016, vol. 38, pp. 788-804.
  článok

  článok

 3. HURBÁNKOVÁ, Ľubica - SODOMOVÁ, Eva. Analýza zmien v štruktúre ekonomických subjektov v jednotlivých krajoch Slovenska. In Teoretické a praktické aspekty podniku z pohľadu demografie - nástroj hodnotenia zmien v ekonomickom raste a zamestnanosti : zborník vedeckých statí projektu VEGA 1/0501/14. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4173-2, s. 33-45. VEGA 1/0501/14.
  článok

  článok

 4. TEREK, Milan - KROČITÝ, Peter - MUCHOVÁ, Eva. The Using of some association description methods in the analysis of information flows about scholastic honesty. In ICABR 2015. International conference. ICABR 2015 : proceedings [of] 10. International Conference on Applied Business Research: September 14-18, 2015 Madrid, Spain. - Brno : Mendel University Brno, 2015. ISBN 978-80-7509-379-0, s. 1030-1038. VEGA 1/0092/15, VEGA 1/0761/12.
  článok

  článok

 5. BESLEROVÁ, Stela - DZURIČKOVÁ, Jana. Application of predictive models in selected companies. In Acta oeconomica Cassoviensia : scientific journal. - Košice : PHF EU Košice, 2015. ISSN 1337-6020, 2015, roč. 8, č. 2, s. 11-18.
  článok

  článok

 6. MINÁRIKOVÁ, Michaela. Modeling of Stock Returns with Analysis of Seasonality and Trading Volume Effects. - Registrovaný: Web of Science. In EDAMBA 2015 : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2015 : conference proceedings : international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 21 - 23 october 2015. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4200-5, s. 630-638 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. BITTMANNOVÁ, Bianka. Trends of the Intra-union Trade in Comparison to World Trade. - Registrovaný: Web of Science. In EDAMBA 2015 : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2015 : conference proceedings : international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 21 - 23 october 2015. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4200-5, s. 49-57 CD-ROM.
  článok

  článok

 8. SCHMIDT, Simon. Instruments for Selection Decision Procedure for the Producing of Hybrid Value-added Processes. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2015 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4077-3, s. 600-610 CD-ROM.
  článok

  článok

 9. OSTRIHOŇ, Filip. Vzťah medzi výskumom a vývojom a produktivitou regiónov Slovenska. In Využitie kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a v praxi. Seminár. Využitie kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a v praxi XI : zborník príspevkov z [11.] seminára : 27. – 29. máj 2015, Makov - Kysuce. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4084-1, s. [1-7] [CD-ROM]. VEGA 1/0285/14.
  článok

  článok

 10. FURKOVÁ, Andrea - SURMANOVÁ, Kvetoslava. Multiple Selections of Alternatives under Constraints based on DEA Results: Case Study of Slovak Higher Education Institutions. In Strategic Management and its Support by Information Systems. international conference. Strategic Management and its Support by Information Systems : proceedings of the 11th International Conference: May 21st-22nd, Uherské Hradiště, Czech Republic. - Uherské Hradiště : VSB - Technical University of Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3741-3, p. 192-199 [CD-ROM].
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.