Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 29  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0000302 xpca^"
 1. PAPRSKÁROVÁ, Paulína. Trendy interného kontrolovania v podnikateľských subjektoch : dizertačná práca. Školiteľ: Juraj Mišún. Bratislava, 2020. 138 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. Trendy interného kontrolovania v podnikateľských subjektoch vo svetle nových výziev II. : recenzovaný zborník vedeckých statí. Redakčné a zostaviteľské práce: Juraj Mišún. 1. vydanie. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2019. CD ROM 94 s. [4,9 AH]. VEGA SAV 1/0135/17. ISBN 978-80-7556-041-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. MATEÁŠOVÁ, Martina - MELUCHOVÁ, Jitka. Interné smernice firmy v roku 2019 : praktický návod a editovateľné vzory pre nastavenie vnútornej kontroly. Vedúca projektu: Natália Hoľvová. Bratislava : FORUM, 2019. [88 s.] [17,10 AH]. ISBN 978-80-89852-09-3.
 4. Trendy interného kontrolovania v podnikateľských subjektoch vo svetle nových výziev : [recenzovaný zborník vedeckých statí]. Redakčné a zostaviteľské práce: Juraj Mišún ; vedeckí recenzenti: Ján Kráčmar, Jiří Dušek. 1. vydanie. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2018. CD-ROM 118 s. [9,44 AH]. VEGA 1/0135/17. ISBN 978-80-7556-027-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. MIŠÚN, Juraj - MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana. Kontrolovanie v manažmente. Recenzenti: Nadežda Jankelová, Ján Kráčmar. 1. vyd. Bratislava : KARTPRINT, 2017. 177 s. [11,57 AH]. ISBN 978-80-89553-47-1. [Počet ex. : 25, z toho voľných 15, prezenčne 7]
 6. VÉPYOVÁ, Mária. Definition of internal control within the purview of COSO. - Registrovaný: Web of Science. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z [16.] mezinárodní vědecké konference : Vranov nad Dyjí, Česko, 13. - 15. září 2016. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2016. ISBN 978-80-245-2157-2, s. 200-204.
  článok

  článok

 7. MIŠÚN, Juraj. Kontrolovanie : vybrané subjekty externej kontroly. Recenzenti: Nadežda Jankelová, Ján Kráčmar. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 92 s. [5,70 AH]. ISBN 978-80-225-3942-5. [Počet ex. : 12, z toho voľných 7, prezenčne 4]
 8. ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška. Kontrolný proces a jeho otázky. In HR v praxi. Riadenie ľudských zdrojov v praxi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2013. ISSN 1338-564X, 30.10.2013, [s. 1], [4,58 NS] online. Dostupné na : <http://www.hrvpraxi.sk/33/kontrolny-proces-a-jeho-otazky-2-cast-uniqueiduchxzASYZNatvABpzW7TbVbFgPbQsxuu/?query=kontroln%FD+proces+a+jeho+ot%E1zky&serp=1>
  článok

  článok

 9. KRÁČMAR, Ján et al. Kontrolovanie. Recenzenti Zdeněk Častorál, Emília Papulová. 1. vyd. Bratislava : KARTPRINT, 2013. 193 s. [11,35 AH]. ISBN 978-80-89553-17-4. [Počet ex. : 4, z toho voľných 0, prezenčne 4]
 10. VARCHOLOVÁ, Tatiana - BESLEROVÁ, Stela. Vybrané aspekty efektívnosti vnútornej kontroly v podnikoch. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2012. ISSN 1335-9746, 2012, roč. 11, č. 24, s. 22-29.
  článok

  článok