Výsledky vyhľadávania

 1. URBANOVÁ, Terézia. Účtovanie rezervného fondu, peňažných fondov v obciach a VÚC. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1337-0197, 2017, roč. 12, č. 1, s. 2-5.
  článok

  článok

 2. HAŠČÍKOVÁ, Štefánia. Účtovanie v lekárni - právnická osoba (s.r.o.) účtujúca v podvojnom účtovníctve. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1335-0897, 2017, roč. 22, č. 4, s.
  článok

  článok

 3. KONEČNÁ VEVERKOVÁ, Ingrid. Obstaranie majetku z prostriedkov štátneho rozpočtu z účtovného hľadiska. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1337-0197, 2017, roč. 12, č. 3, s. 9-13.
  článok

  článok

 4. KOLENOVÁ, Iveta. Zásoby z účtovného a daňového hľadiska. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1335-1583, 2017, roč. 22, č. 3, s. 92-152.
  článok

  článok

 5. GÁŠPÁROVÁ, Eva. Pohľadávky v účtovných a daňových súvislostiach. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1335-0897, 2016, roč. 21, č. 15, s. 9-64.
  článok

  článok

 6. PROCHÁZKA, David - PELÁK, Jiří. Ekonomické teorie účetnictví: přehled moderních přístupů a jejich reflexe při tvorbě účetních standardů. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2016. ISSN 0032-3233, 2016, roč. 64, č. 4, s. 451-467.
  článok

  článok

 7. GÁŠPÁROVÁ, Eva. Účtovanie výdavkov na služby a ostatné výdavky. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1335-0897, 2016, roč. 21, č. 13, s. 134-155.
  článok

  článok

 8. NOVOTNÁ, Ľudmila. Možnosti opravy chýb v účtovnej závierke. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1335-7034, 2016, roč. 21, č. 11, s. 37-40.
  článok

  článok

 9. KONEČNÁ VEVERKOVÁ, Ingrid. Účtovanie sociálneho fondu a základná finančná kontrola. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1337-0197, 2016, roč. 11, č. 11, s. 2-7.
  článok

  článok

 10. ŠABÍKOVÁ, Ingrid. Ceniny vo vybraných príkladoch v účtovníctve ROPO a obcí. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1337-0197, 2016, roč. 11, č. 9, s. 18-20.
  článok

  článok