Výsledky vyhľadávania

 1. BALCO, Tomáš - CHOMA, Andrej. Aplikácia pravidiel transferového oceňovania pre obce a ich závislé subjekty. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1337-0197, 2017, roč. 12, č. 3, s. 5-8.
  článok

  článok


 2. DRABIKOVÁ, Elena. Ocenenie podniku ako súčasť systému merania podnikovej výkonnosti. In QUAERE 2016. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2016 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní konference doktorandů a odborných asistentů : roč. 6 : 23.-27. května 2016, Hradec Králové, Česká republika [elektronický zdroj]. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2016. ISBN 978-80-87952-15-3, s. 186-193 CD-ROM.
  článok

  článok


 3. KLIMEŠOVÁ, Andrea - VÁCLAVÍK, Tomáš. Gas swing options: introduction and pricing using Monte Carlo methods. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis VŠE. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2016. ISSN 0572-3043, 2016, roč. 24, č. 1, s. 15-32.
  článok

  článok


 4. ADÁMIKOVÁ, Eva. Ekonomická znalecká činnosť a jej prepojenosť s právnou podstatou prípadu. In Variácie procesu objektivizácie v ekonomickom znalectve : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. - Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2015. ISBN 978-80-554-1091-3, s. 6-11 [CD -ROM].
  článok

  článok


 5. RYBÁR, Juraj. Analýza likvidity a jej úloha v ekonomickom znalectve. In Variácie procesu objektivizácie v ekonomickom znalectve : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. - Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2015. ISBN 978-80-554-1091-3, s. 109-114 [CD -ROM].
  článok

  článok


 6. DRABIKOVÁ, Elena. Finančné ocenenie podniku z pohľadu metód pracujúcich na majetkovom princípe. In Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2015. ISSN 1338-5224, 2015, roč. 5, č. 2, s. 4-9.
  článok

  článok


 7. APERGIS, Nicholas - AJMI, Ahdi Noomen. Systemic sovereign risk and asset prices: evidence from the CDS market, stressed european economies and nonlinear causality tests. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2015. ISSN 0015-1920, 2015, roč. 65, č. 2, s. 127-143.
  článok

  článok


 8. HARČARIKOVÁ, Monika. Proposal od new outperformance certificates in agricultural market. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2015. ISSN 0139-570X, 2015, vol. 61, no. 9, s. 400-409.
  článok

  článok


 9. ADÁMIKOVÁ, Eva. Prepojenosť ekonomickej a právnej stránky v znaleckej činnosti. In Znalectvo : v ekonomických odboroch a stavebníctve. - Žilina : Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2014. ISSN 1339-8288, 2014, roč. 18, č. 1, s. 10-13.
  článok

  článok


 10. KISLINGEROVÁ, Eva - KRABEC, Tomáš - ČIŽINSKÁ, Romana. Ekonomicko-právní aspekty majetkových a kapitálových akvizic z pohledu oceňovatele. In Ekonomika a management : vědecký časopis Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze [elektronický zdroj]. - Praha : Podnikohospodářská fakulta VŠE v Praze, 2014. ISSN 1802-8934, 2014, č. 2, s. 1-18.
  článok

  článok