Výsledky vyhľadávania

 1. 1.Python

  PECINOVSKÝ, Rudolf. Python : kompletní příručka jazyka pro verzi 3.8. 1. vydání. Praha : GRADA Publishing, 2020. 462 s. knihovna programátora. ISBN 978-80-271-2891-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. SWEIGART, Al. Automate the Boring Stuff with Python : Practical Programming for Total Beginners. 2nd Edition. San Francisco : No Starch Press, 2020. 547 s. ISBN 978-1-59327-992-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii III. medzinárodný vedecký workshop. Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii III : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z medzinárodného vedeckého workshopu. Recenzenti: Branislav Kršák, Peter Mesároš. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 174 s. ISBN 978-80-225-4788-8.
  kniha

  kniha

 4. MATTHES, E. Python Crash Course : A Hands-On, Project-Based Introduction to Programming. 2nd Edition. San Francisco : No starch press, 2019. 506 s. ISBN 978-1-59327-928-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii II. Medzinárodný vedecký workshop. Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii II : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z medzinárodného vedeckého workshopu. Recenzenti: Branislav Kršák, Peter Mesároš. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. CD-ROM 144 s. ISBN 978-80-225-4678-2. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. DAVIES, Tilman M. The Book of R : A First Course in Programming and Statistics. San Francisco : No starch press, 2016. 792 s. ISBN 978-1-59327-651-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. GRASER, Anita - PETERSON, Gretchen N. QGIS map design. Chugiak : Locate Press, 2016. 196 s. ISBN 978-0-9894217-5-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. WRÓBLEWSKI, Piotr. Algoritmy. Překlad: Jakub Goner. Brno : Computer Press, 2015. 367 s. ISBN 9788025141267. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 9. MCCORMICK, Keith - SALCEDO, Jesus - POH, Aaron. SPSS statistics for dummies. 3rd ed. Hoboken : John Wiley & Sons, 2015. 370 s. ISBN 978-1-118-98901-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. HILPISCH, Yves. Derivatives Analytics with Python. Chichester : Wiley, 2015. 356 s. Wiley Finance Series. ISBN 978-1-119-03799-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]