Výsledky vyhľadávania

  1. DANILOSKA, Nataša. Institucionalna poddrška za izvoz na proizvodi od agrokompleksot na Republika Makedonija. Skopje : Ekonomski institut, 2002. 141 s. ISBN 9989-9707-5-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  2. TOMOVČÍK, Ján. Integrácia technickej politiky v systéme ekologizácie poľnohospodárstva. Bratislava : Prognostický ústav SAV, 2001. 32 s. Pracovné materiály, č. 4. ISSN 0862-9137. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  3. Review of agricultural policies : Slovak Republic. Paris : OECD, 1997. 243 s. ISBN 92-64-15568-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  4. Podnikanie v agropotravinárstve. Bratislava : EU, 1994. 195 s. ISBN 80-225-0554-4. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  5. Stenografická správa o 23. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky konanej 20., 21., 22., 26. a 27. októbra 1993 : 10. volebné obdobie. Časť 2. 1. vyd. Bratislava : Národná rada SR, 1993. S.294-509. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  6. Sborník prací 35 : Sborník prací Provozně ekonomické fakulty Vysoké školy zemědělské v Praze. 1. vyd. Praha : Vysoká škola zemědělská, 1992. 404 s. ISBN 80-213-0000-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  7. Problémy priestorovej ekonomiky v podmienkach intenzívneho vývoja agrokomplexu : zborník referátov z vedeckého seminára s medzinárodnou účasťou - 27.-28.5.1982 Zohor. Bratislava : Vysoká škola ekonomická, 1982. 248 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]