Výsledky vyhľadávania

 1. MATOUŠKOVÁ, Eleonóra. Východiská a dopady súčasnej globálnej hospodárskej krízy v odvetví agropotravinárstva. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = Faculty of National Economy, University of Economics in Bratislava scientific journal. - Bratislava : EKONÓM, 2009. ISSN 1336-1732, June 2009, roč. 2, č. 2, s. 48-56. VEGA 1/4653/07.
  článok

  článok

 2. CHEBEŇ, Juraj. Význam a uplatňovanie marketingu v agropotravinárskom sektore krajiny v procese globalizácie. In Nová ekonomika : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava scientific journal. - Nové Zámky : Secos, 2004. ISSN 1336-1732, september 2004, roč. 3, č. 3, s. 61-66.
  článok

  článok

 3. ZOBORSKÝ, Ivan Mojmír - LACLAVÍK, Jozef - STRIČÍK, Michal. Agrárne služby. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2003. 170 s. ISBN 80-8069-134-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 4. CHEBEŇ, Juraj. Možné príležitosti a hrozby globalizácie pre agrokomplex Slovenskej republiky. In Przedsiębiorstwa w obliczu procesów globalizacji i integracji : międzynarodowa konferencja naukowa: Ostrawa, 24 - 25.4. 2003. - Katowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, 2003. ISBN 83-88402-39-0, s. 35-43.
  článok

  článok

 5. GRZNÁR, Miroslav et al. Podnikanie v agropotravinárstve. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 1999. 152 s. ISBN 80-225-1079-3. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 6. Ekonomika firiem 1999. Medzinárodná konferencia. Ekonomika firiem 1999 : (zborník z medzinárodnej konferencie) : Košice, 9.-10.9.1999. Zostavovateľ: Viktória Bobáková. Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach, 1999. 770 s. ISBN 80-225-1212-5. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]
 7. GRZNÁR, Miroslav et al. Trh potravín a jeho fungovanie. Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 1998. 130 s. ISBN 80-225-0927-2. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 8. DAŇKOVÁ, Alena. Perspektívy rozvoja malých a stredných podnikov. Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 1998. 77 s. ISBN 80-225-1063-7. [Počet ex. : 5, z toho voľných 4, prezenčne 1]
 9. Ekonomika firiem 1998. Medzinárodná konferencia. Ekonomika firiem 1998 : zborník z medzinárodnej konferencie - Bardejovské Kúpele 5.- 6.5.1998. 1. diel. [zostavovateľ: Martin Vološin ... et al.]. Prešov : MANACON, 1998. 335 s. ISBN 80-85668-65-3. [Počet ex. : 5, z toho voľných 4, prezenčne 1]
 10. Ekonomika firiem 1998. Medzinárodná konferencia. Ekonomika firiem 1998 : zborník z medzinárodnej konferencie - Bardejovské Kúpele 5.- 6.5. 1998. 2. diel. [zostavovateľ Martin Vološin ... et al.]. Prešov : MANACON, 1998. S. V, 339-591. ISBN 80-85668-65-3. [Počet ex. : 5, z toho voľných 1, prezenčne 4]