Výsledky vyhľadávania

  1. HUSÁR, Jaroslav. Aj ekonómia je veda : ako sa nám ju podarilo aplikovať a kde boli problémy. Bratislava : Letra Edu, 2018. 313 s. ISBN 978-80-89962-05-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  2. GÁBRIŠ, Tomáš. Nedogmatická právna veda : od marxizmu po behaviorálnu ekonómiu. Recenzenti: Róbert Jáger, Daniel Krošlák. Praha : Wolters Kluwer, 2017. 318 s. VEGA 1/0049/17. ISBN 978-80-7552-950-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  3. ZEMAN, Karel. Analýza privatizace a restitucí v ČR : transformace národního hospodářství, zejména liberalizace vlastnických práv: privatizace, restituce a ostatní systémové změny. Recenzenti: Jaroslav Daňhel, Jan Fischer... [et al.]. 1. vydání. Praha : KAROLINUM, 2017. 336 s. ISBN 978-80-246-3796-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  4. FUNTA, Rastislav. Treuerabatte im Wettbewerbsrecht. 1. Aufl. Brno : MSD, 2017. 130 s. ISBN 978-80-7392-277-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  5. FUNTA, Rastislav. Analýza vernostných zliav v súťažnom práve. 1. vyd. Bratislava : IRIS, 2017. [151+151] s. ISBN 978-80-8200-004-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  6. LINDELL, Jim. Analytics and Big Data for Accountants. Durham : AICPA /Wiley, 2017. [100 s.]. ISBN 978-1-119-51233-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  7. ŠMEJKAL, Václav - ŠAROCH, Stanislav - SVOBODA, Pavel. European Union as a Highly Competitive Social Market Economy : Legal and Economic Analysis. Waldkirchen : rw&w Science & New Media Passau-Berlin-Prague, 2016. 172 s. ISBN 978-3-946915-03-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  8. HOLCOMBE, Randall G. Advanced introduction to public choice. Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2016. 155 s. Elgar advanced introduction. ISBN 978-1-78536-206-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

  9. JABLONSKÝ, Josef - DLOUHÝ, Martin. Modely hodnocení efektivnosti a alokace zdrojů. 1. vydání. Praha : Professional Publishing, 2015. 199 s. ISBN 978-80-7431-155-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

  10. Modely rovnováhy v podmienkach produktovej a cenovej diferenciácie na regulovaných trhoch sieťových odvetví. Recenzenti: Miroslav Grznár, Marián Goga. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 179 s. [10,18 AH]. ISBN 978-80-225-4035-3. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 1]