Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 508  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0001113 xpca^"
 1. HALAŠOVÁ, Darina. Jazykové vypožičky z angličtiny a ich začlenenie do slovenskej lexiky. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2022. ISSN 1338-6743, 2022, roč. 11, č. 1, s. 25-32.
  článok

  článok

 2. SPIRIDON, Vasile. O lectură mioapă. In România literară : revistă a Uniunii Scriitorilor din România. - Bucureşti : Fundaţia România literară. ISSN 1584-9465, 2022, vol. 54, no. 7, pp. [1-6]. Dostupné na : <https://romanialiterara.com/2022/02/o-lectura-mioapa/>
  článok

  článok

 3. KALAŠ, Filip. [Englisch in europäischen Sprachen]. In Muttersprache : Vierteljahresschrift für deutsche Sprache. - Wiesbaden : Gesellschaft für deutsche Sprache e. V., 2022. ISSN 0027-514X, 2022, jg. 132, hf. 1, s. 91-93 online. Recenzia na: Englisch in europäischen Sprachen / Barbara Kaltz, Gerhard Meiser, Horst Haider Munske (Hgg.). - Erlangen : FAU University Press, 2020. - ISBN 978-3-96147-318-2.
  článok

  článok

 4. MATYTSINA, Marina Stanislavovna - GRIGORJANOVÁ, Tatjana. Statistical Methods for Extracting Collocations from a Text Corpus. - Registrovaný: Scopus. In International Conference on Technology Enhanced Learning in Higher Education (TELE). Proceedings : 2022 2nd International Conference on Technology Enhanced Learning in Higher Education (TELE). - New York : IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2022. ISBN 978-1-6654-7007-0, pp. 55-57 online. KEGA 018EU-4/2020.
  článok

  článok

 5. MANDÁKOVÁ, Alexandra. Social Networks As a Tool for Improving the Plurilingual and Pluricultural Competences in Online Interactions of ESP Students. - Registrovaný: Web of Science. In AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2022. ISSN 2464-6733, 2022, vol. 12, no. 1, pp. 101-105 online.
  článok

  článok

 6. KAPRÁLIKOVÁ, Ivana. Abbreviations in Business Correspondence – New Trends. In Cudzie jazyky v premenách času XII. Cudzie jazyky v premenách času XII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4936-3, s. 11-18 online.
  článok

  článok

 7. ONDRUŠOVÁ, Terézia. Jazykový pluralizmus a jazyková politika. In Cudzie jazyky v premenách času XII. Cudzie jazyky v premenách času XII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4936-3, s. 112-118 online.
  článok

  článok

 8. ONDREJOVÁ, Zuzana. Odborný anglický jazyk v dištančnom on-line vzdelávaní. In Cudzie jazyky v premenách času XII. Cudzie jazyky v premenách času XII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4936-3, s. 187-194 online.
  článok

  článok

 9. ŠUKOLOVÁ, Lucia. Postavenie nemeckého jazyka na Slovensku po roku 2011. In Cudzie jazyky v premenách času XII. Cudzie jazyky v premenách času XII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4936-3, s. 195-203 online.
  článok

  článok

 10. KAPRÁLIKOVÁ, Ivana. Authentic EU Documents as a Productive Homogenous Discourse in Teaching EU English. In Philologia : časopis Ústavu filologických štúdií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. ISSN 1339-2026, 2022, roč. 32, č. 2, s. 145-156.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.