Výsledky vyhľadávania

 1. BEDNARČÍKOVÁ, Diana. Digitalizácia v bankovom sektore. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 40-51. VEGA 1/0388/20.
  článok

  článok

 2. KUBRANOVÁ, Magdaléna. Finančné technológie a regulácia bezpečnosti platobných transakcií. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, s. 615-622 online. VEGA 1/0066/17.
  článok

  článok

 3. ŠTOFOVÁ, Lenka - SZARYSZOVÁ, Petra - SERZHANOV, Vytaliy. Assesing the Impact of Current Trends in Payment Services. In Marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017). International scientific conference. New trends in process control and production management : proceedings of the international conference on marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017), 18-20 may, 2017, Košice, Slovak Republic and Tarnobrzeg, Poland. - Leiden : CRC Press/Balkema, 2018. ISBN 978-1-138-05885-9, pp. 529-534.
  článok

  článok

 4. KUBRANOVÁ, Magdaléna. Platobná politika a platobné služby [elektronický zdroj]. Recenzenti: Elena Fetisovová, Lukáš Ďurana. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. e-kniha [112 s., 8,22 AH]. VEGA 1/0066/17. ISBN 978-80-225-4476-4.
  Platobná politika a platobné služby

  elektronická kniha

 5. ŠTOFOVÁ, Lenka - SZARYSZOVÁ, Petra. Comparison of electronic payment services for business entities. In Trends in application of statistical methods for quality improvement VII. (2017). International scientific conference. Trends in application of statistical methods for quality improvement VII. (2017) : reviewed proceedings of posts and abstracts from an 7. international scientific conference : 3.3.2017, Sosnowiec, Poland. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU : Katedra informačnej a jazykovej komunikácie PHF EU, 2017. ISBN 978-83-65682-60-4, s. 122-128 CD-ROM.
  článok

  článok

 6. ORBÁNOVÁ, Darina - VELICHOVÁ, Ľudmila. Podniková ekonomika : pre 4. ročník študijného odboru obchodná akadémia. Lektorovali: Eva Glatzová, Daniela Skladanová, Gizela Plavcová. 2. aktual. a preprac. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2016. 192 s. [9,6 AH]. ISBN 978-80-10-02915-0.
 7. HRUŠOVSKÁ, Dana - RAJNÍČKOVÁ, Veronika. Schvaľovanie a technická implementácia uvedenia nového produktu na bankový trh. In Ochrana hospodárskej súťaže - globálna hospodárska kríza V. : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4238-8, s. 59-64 CD-ROM. VEGA 1/0100/13 50%, VEGA 1/0546/15 50%.
  článok

  článok

 8. KUBRANOVÁ, Magdaléna - PONECOVÁ, Gabriela. Transakčné poplatky a dimenzia inovácií v platobných službách. In Theory of management 8 : the selected problems for the development support of management knowledge base. - Žilina : Faculty of Management Science and Informatics, University of Zilina & Institute of Management by University of Zilina, 2015. ISBN 978-80-554-1127-9, p. 18-20. VEGA 1/0008/14.
  článok

  článok

 9. BELÁS, Jaroslav et al. Management finančnej výkonnosti, obchodov a rizík v komerčnej banke. Recenzenti: Eva Horvátová, Stanislav Polouček. 1. vyd. Žilina : GEORG, 2015. 271 s. [13,5 AH]. IGA/FaME/2014/005. ISBN 978-80-8154-140-7.
 10. RAKOVSKÁ, Eva. E-business - the technologies behind. In Trends and Innovation in E-business, Education and Security. Medzinárodná vedecká videokonferencia. Trends and Innovation in E-business, Education and Security : Proceedings, dňa 19.11.2014. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2014. ISBN 978-80-225-3987-6, pp. 68-75 [CD-ROM].
  článok

  článok