Výsledky vyhľadávania

 1. Zákony II/2019 - časť B : úplné znenie zákonov a súvisiacich predpisov z oblasti trestného práva a civilného procesu k 1.1.2019 : trestný zákon : strelné zbrane a strelivo : policajný zbor : správny súdny poriadok : exekučný poriadok : trestný poriadok : súkromná bezpečnosť : ústava SR. Žilina : Poradca, 2019. 720 s. ISBN 978-80-8162-061-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. Bezpečnostné Fórum 2019. Bezpečnostné Fórum 2019 : zborník vedeckých prác, Banská Bystrica 2019. Recenzenti: Pavel Nečas, Jana Lasicová. 1. vydanie. Banská Bystrica : Interpolis, 2019. online 352 s. ISBN 978-80-972673-9-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Trends Shaping Education 2019. Paris : OECD, 2019. 105 s. Trends Shaping Education. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/education/trends-shaping-education-2019_trends_edu-2019-en> ISBN 978-92-64-30837-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Sociální média v oblasti řízení lidských zdrojů II.. Konference. Sociální média v oblasti řízení lidských zdrojů II. : konferenční sborník vědeckých prací. Recenzenti: Miroslav Mečár, Přemysl Michálek, Jozef Králik. 1. vydání. Uherské Hradiště : Akademie krizového řízení a managementu, 2019. [229 s.]. ISBN 978-80-906993-2-8.
 5. MIC 2018: Reflection on the Mediterranean. Mediterranean Conference. MIC 2018: Reflection on the Mediterranean : Proceedings of the Mediterranean Conference, (Vis, Croatia), 2018. Book 2. Mediterranean Issues. Reviewers: Charles Farrugia, Mirjana Miličević. 1st Edition. Zagreb : Institute of Social Sciences Ivo Pilar : VERN' Group, 2019. [671 s.]. ISBN 978-953-7964-77-1.
 6. Current Trends in Quality Science : Product Management - Quality, Safety and Environmental Focus. Reviewers: Magdalena Ankiel, Alfred Błaszczyk, Zenon Foltynowicz. 1st Edition. Poznań : Wydawnictwo Naukowe, 2019. [186 s.]. ISBN 978-83-7789-588-7.
 7. Illicit Financial Flows : the Economy of Illicit Trade in West Africa. Paris : OECD, 2018. 136 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/illicit-financial-flows_9789264268418-en> ISBN 978-92-64-24520-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. SUNSTEIN, Cass R. #Republic : Divided Democracy in the Age of Social Media. Princeton : Princeton University Press, 2018. 316 s. ISBN 978-0-691-18090-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. LAWSON, Stephanie. International Relations : Short Introduction. 3rd Edition. Cambridge : Polity, 2018. 216 s. ISBN 978-1-5095-0856-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. ČSN ISO 45001: Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci : požadavky s návodem k použití : česká technická norma : říjen 2018. Praha : Česká agentura pro standardizaci, 2018. 59 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]