Výsledky vyhľadávania

 1. CHOVANCOVÁ, Božena. Problémy dlhovej krízy v Európe. In FiN€t : aktuálne informácie pre banky a finančné inštitúcie. - [Bratislava] : Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o., 2012. ISSN 1338-6166, Január 2012, č. 1, s. 2-3. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na : <http://www.ibv-nbs.sk/docs/FINET_2012-1.pdf>
  článok

  článok


 2. ANACKER, Ralf. Auswirkungen von Solvency II für das Kapitalanlagemanagement der Versicherer. In Ekonomika, financie a manažment podniku V. : zborník vedeckých príspevkov : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov pri príležitosti Týždňa vedy a techniky : Bratislava, 3.11.2011. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2011. ISBN 978-80-225-3299-0, [S. 1-20].
  článok

  článok


 3. CHOVANCOVÁ, Božena. Problémy dlhopisového trhu v rámci eurozóny. In Aktuálne otázky meny, bankovníctva a finančných trhov : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára : Bratislava, 7. novembra 2011. - Bratislava : Vydavateľstvo Fin Star, 2011. ISBN 978-80-970244-6-8, s. [1-2]. ITMS 26240120032.
  článok

  článok


 4. KOVALČÍK, Ján. Rezort financií si požičal výhodne, ale na nesprávnom trhu. In Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2000. ISSN 1335-0684, 29. marca 2000, roč. 10, č. 13, s. 4A.
  článok

  článok