Výsledky vyhľadávania

 1. KOTULIČ, Rastislav - KIRÁLY, Peter - RAJČÁNIOVÁ, Miroslava. Finančná analýza podniku. Lektori 1. vydania: Jana Šnircová, František Kalouda. 3. prepracované a doplnené vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 227 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-888-1. [Počet ex. : 23, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. VLKOLINSKÝ, Peter. Vývoj modelu hodnotenia bonity žiadateľa/klienta, uchádzajúceho sa o aktívny bankový obchod, metódou logistickej regresie : dizertačná práca. Školiteľ: Karol Zalai. Bratislava, 2012. 155 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. KISLINGEROVÁ, Eva - HNILICA, Jiří. Finanční analýza : krok za krokem. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2008. 135 s. C.H. Beck pro praxi. ISBN 978-80-7179-713-5. [Počet ex. : 4, z toho voľných 0, prezenčne 4]
 4. KISLINGEROVÁ, Eva - HNILICA, Jiří. Finanční analýza : krok za krokem. Praha : C.H. Beck, 2005. 137 s. C.H. Beck pro praxi. ISBN 80-7179-321-3. [Počet ex. : 17, z toho voľných 12, prezenčne 4]
 5. MLČOCH, Jan. Inovace a výnosnost podniku. Praha : LINDE Praha, 2002. 187 s. Praktické příručky, daně, účetnictví, ekonomie. ISBN 80-7201-302-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. KAŠÍK, Josef - MICHALKO, Milan. Podniková diagnostika. Ostrava : Tandem, 1998. 343 s. ISBN 80-902167-4-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 7. ŠEBEJOVÁ, Katarína - SRPOVÁ, Jitka. Aplikačné programy pre finančno-ekonomickú analýzu. 1. časť. Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 1998. 206 s. ISBN 80-225-0869-1. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 8. SEKERKA, Bohuslav. Finanční analýza společnosti na bázi účetních výkazů. 2. uprav. vyd. Praha : PROFESS CONSULTING, 1997. 172 s. ISBN 80-85235-40-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 9. ARNOLDI, Heiner. Fristigkeitsstruktur des Fremdkapitals : Instrumente und Strategien zur Finanzierung. Wiesbaden : Gabler, 1993. 222 s. Schriftenreihe für Kreditwirtschaft und Finanzierung, Bd. 13. ISBN 3-409-13677-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 10. SPITZ, Marisabel. Öffnung der Märkte Osteuropas. Joint Ventures als Kooperationsform ... : dissertation der Hochschule St. Gallen ... Nr. 1313. St. Gallen : Die Hochschule St. Gallen, 1992. 305 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  kniha

  kniha