Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 482  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0001471 xcla^"
 1. ŠIPIKALOVÁ, Silvia. Chudoba a sociálne vylúčenie v SR v čase nástupu pandémie covid-19. In Sociální politika 2022: Dopady inflace do sociální oblasti. Mezinárodní konference. Sociální politika 2022: Dopady inflace do sociální oblasti : sborník vědeckých textů z mezinárodní konference sociální politika 2022. - Praha : Katedra hospodářské a sociální politiky NF VŠE v Praze : Nakladatelství VŠE - Oeconomica, 2023. ISBN 978-80-245-2477-1, s. 82-89. VEGA 1/0851/21.
  článok

  článok

 2. GŘUNDĚLOVÁ, Barbora. Activation Policy in the Czech Republic: A Failing Tool to Fight Poverty and Social Exclusion. In Sociální práce : recenzovaný odborný časopis. - Brno ; Ostrava : Asociace vzdělavatelů v sociální práci : Evropský výzkumný institut sociální práce OU, 2022. ISSN 1213-6204, 2022, roč. 22, č. 4, s. 36-53.
  článok

  článok

 3. BORKOVEC, Jiří. Jak na energetickou chudobu. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha : ENERGY-HUB, s.r.o., 2022. ISSN 1802-4599, 2022, roč. 16, č. 1, s. 18-20.
  článok

  článok

 4. STRÁŽOVSKÁ, Ľubomíra. Aktuálne o zmenách vo vybraných ekonomických pravidlách v r. 2021 - 2022 na Slovensku. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2022. ISSN 2453-9988, 2022, roč. 14, č. 1, s. 77-86 online.
  článok

  článok

 5. GIZEM CAN, Zeynep - ÇIFTÇI, Hakkı. International Remittances and Poverty: Blessing or Curse? In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2022. ISSN 0013-3035, 2022, roč. 70, č. 6, s. 544 – 561.
  článok

  článok

 6. EROKHIN, Vasilii et al. Food Security in a Food Self-Sufficient Economy: A Review of China's Ongoing Transition to a Zero Hunger State. In Agricultural Economics. - Praha : Czech Academy of Agricultural Sciences, 2022. ISSN 1805-9295, 2022, vol. 68, no. 12, pp. 476-487.
  článok

  článok

 7. GETAHUN, Saleamlak Fentaw - GEJENE, Sintayehu. Consequences of COVID-19 on Digital Economy in the Horn of Africa. In Review of Agricultural and Applied Economics. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2021. ISSN 1336-9261, 2021, vol. 24, no. 1, pp. 21-26.
  článok

  článok

 8. ANTOŠOVÁ, Irena - HAZUCHOVÁ, Naďa - STÁVKOVÁ, Jana. Income Situation of Agricultural Households of EU Countries. In Agricultural Economics. - Praha : Czech Academy of Agricultural Sciences, 2021. ISSN 1805-9295, 2021, vol. 67, no. 4, s. 121-128.
  článok

  článok

 9. CHAOUACHI, Maroua - CHAOUACHI, Slim. Financial Developmentand Poverty Reductionin Crisis Periods: Panel Data Evidence From Six Countries of ECOWAS. In Statistika : Statistics and Economy Journal. - Praha : Český statistický úřad, 2021. ISSN 1804-8765, 2021, vol. 101, no. 2, pp. 187-202 online.
  článok

  článok

 10. OGBONNA, Oliver E. et al. Moderating Effect of Institutional Quality on Relationship Between Foreign Aid and Economic Growth in Africa. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2021. ISSN 0032-3233, 2021, roč. 69, č. 4, s. 457-478.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.