Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 364  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0001471 xpca^"
 1. VOJTKOVÁ, Mária. The Influence of Economic Activity on Income in the Regions of the Slovak Republic. In Knowledge Based Sustainable Development. International Scientific Conference ERAZ 2023. Knowledge Based Sustainable Development : Conference Proceedings. - Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans - UdEkoM Balkan, 2024. ISBN 978-86-80194-72-1. ISSN 2683-5568, pp. 103-109. VEGA 1/0561/21.
  článok

  článok

 2. ČERNĚNKO, Tomáš et al. Rodovo citlivé rozpočtovanie : (kontexty, modely a praktické skúsenosti). Recenzenti: Alexander Onufrák, Petr Jüptner. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2023. 150 s. [7,5 AH]. APVV-19-0108. ISBN 978-80-571-0657-9.
 3. HUDÁK, Matej. Miera rizika chudoby a úroveň prístupu na internet na Slovensku. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XXIV. (2023). Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XXIV. (2023) : recenzovaný zborník príspevkov z 24. medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : KKM PHF, 2023. ISBN 978-80-225-5130-4, s. 5-14.
  článok

  článok

 4. BŽANOVÁ, Klaudia. Komparácia miery chudoby v členských krajinách Európskej únie. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XXV. (2023). Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XXV. (2023) : recenzovaný zborník príspevkov z 25. medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : KKM PHF, 2023. ISBN 978-80-225-5131-1, s. 18-27.
  článok

  článok

 5. DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília - GONTKOVIČOVÁ, Barbora - TKÁČOVÁ, Andrea. Európska únia a stratégia Európa 2020 v zrkadle priorít a výziev cieľov Agendy 2030. Recenzenti: Roman Kozel, Andrzej Piotr Pacana. 1. vydanie. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2023. 143 s. [11,33 Ah]. VEGA 1/0338/22. ISBN 978-80-248-4707-8.
 6. DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília. Chudoba ako cieľ stratégie Európa 2020 z pohľadu Slovenska. In "Európska únia a stratégia Európa 2020 v zrkadle priorít a výziev cieľov Agendy 2030 III." : elektronický zborník príspevkov z vedeckého workshopu. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2023. ISBN 978-80-225-5051-2, s. 11-17. VEGA 1/0338/22.
  článok

  článok

 7. KUDLOVÁ, Zuzana. Marginalizované rómske komunity a ich vzťah k ich zamestnaniu. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra ekonómie a manažmentu PHF EU, 2023. ISSN 1336-7137, 2023, roč. 19, č. 1, s. 26-30.
  článok

  článok

 8. SCHUBERTOVÁ, Michaela Milena. Konkurencieschopnosť a pracujúca chudoba. In International Scientific Conference COMPETITION. International Scientific Conference COMPETITION : Proceedings of the 15h International Scientific Conference, 18th - 19th May 2023, Jihlava, Czech Republic. - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2023. ISBN 978-80-88064-71-8. ISSN 2788-0605 (online; pdf), pp. 205-215. VEGA 1/0851/21.
  článok

  článok

 9. ŠOLTÉS, Erik - KOMARA, Silvia - ŠOLTÉSOVÁ, Tatiana. Exploration of Poverty and Social Exclusion of Slovak Population via Contrast Analysis Associated with Logit Models. - Registrovaný: Scopus. In Quality & Quantity : International Journal of Methodology. - Cham : Springer Nature. ISSN 0033-5177, 2023, vol. 57, no. 6, pp. 5079 - 5105. VEGA 1/0561/21, VEGA 1/0038/23.
  článok

  článok

 10. ŠIPIKALOVÁ, Silvia. Chudoba a sociálne vylúčenie v SR v čase nástupu pandémie covid-19. In Sociální politika 2022: Dopady inflace do sociální oblasti. Mezinárodní konference. Sociální politika 2022: Dopady inflace do sociální oblasti : sborník vědeckých textů z mezinárodní konference sociální politika 2022. - Praha : Katedra hospodářské a sociální politiky NF VŠE v Praze : Nakladatelství VŠE - Oeconomica, 2023. ISBN 978-80-245-2477-1, s. 82-89. VEGA 1/0851/21.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.