Výsledky vyhľadávania

 1. REHÁKOVÁ, Helena. Riadenie zmien v krutých časoch. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2009. ISSN 1335-1729, 4/2009, roč. 14, zoš. 55, s. 13 - 17.
  článok

  článok

 2. CZESANÝ, Slavoj. Mezinárodní komparace ekonomiky ČR v předkrizové a současné krizové fázy hospodářskeho cyklu. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 6, s. 46-49.
  článok

  článok

 3. KRKOŠKOVÁ, Radmila. Impact of Stock Markets on the Economy in the V4 Countries. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2020. ISSN 1212-3609, 2020, roč. 23, č. 3, pp. 138-154.
  článok

  článok

 4. NIDETZKÝ, Tomáš - FRAIT, Jan. Covid-19: reálný test stability finančního sektoru. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 7, s. 10-13.
  článok

  článok

 5. PTÁČKOVÁ, Veronika - FISCHER, Jakub. Can the Business Tendency Survey Predict the Economic Indicators in Czechia? In Statistika : Statistics and Economy Journal. - Praha : Český statistický úřad, 2020. ISSN 1804-8765, 2020, vol. 100, no. 3, pp. 256-264 online.
  článok

  článok

 6. BECHNÝ, Jakub. Output Gap in the Czech Economy: DSGE Approach. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2019. ISSN 1213-2446, 2019, roč. 19, č. 1-2, s. 137-156.
  článok

  článok

 7. DOBRYLOVSKÝ, Jiří. Nejdelší ekonomické cykly. In Ekonomické listy : odborný časopis Centra ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu a Vysoké školy ekonomie a managementu. - Praha : Centrum ekonomických studií VŠEM, 2019. ISSN 1804-4166, 2019, roč. 10, č. 1, s. 14-26.
  článok

  článok

 8. JAŠOVÁ, Emilie. The Psychological Factor of the Companies and their Effect on the NAIRU and Economic Cycle in Slovakia. In Business & IT : Scientific Reviewed Journal: vědecký recenzovaný časopis. - Praha : Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, 2019. ISSN 2570-7434, 2019, roč. 9, č. 1, s. 39-52.
  článok

  článok

 9. GODLEWSKI, Christophe - SKAŁA, Dorota - WEILL, Laurent. Is Lending by Polish Cooperative Banks Procyclical? In Finance a úvěr : Czech Journal of Economics and Finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2019. ISSN 2464-7683, 2019, roč. 69, č. 4, s. 342-365.
  článok

  článok

 10. LETKOVÁ, Natália. Vplyv hospodárskych výkyvov na manažérske rozhodovanie. In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2018. ISSN 1335-7069, 2018, roč. 19, č. 2, s. 149-157.
  článok

  článok