Výsledky vyhľadávania

 1. HLADKÝ, Michal - ZUBRICZKÝ, Gabriel. Regionálne členenie Slovenska podľa Lukniša (1985-2015) po tridsiatich rokoch. In Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy. - Bratislava : Ing. Eva Jankovičová - EPL, 2016. ISSN 1335-9258, 2016, roč. 24, č. 1, s. 26-28.
  článok

  článok

 2. ELIÁŠOVÁ, Martina - VAŠKOVÁ, Veronika. Decentralizácia verejnej správy na ceste k lokálnej demokracii. In Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : Hradec Králové, 12.-16.12.2011. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2011. ISBN 978-80-904877-7-2, s. 1739-1747.
  článok

  článok

 3. HALÁSKOVÁ, Martina. Zhodnocení veřejné správy v zemích Visegrádské skupiny (V4). In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2010. ISSN 1804-8048, 2010, č. 18, s. 42-55. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0124704/scipap-18-2010.pdf>
  článok

  článok

 4. KLIMOVSKÝ, Daniel. Zmeny územno-administratívneho členenia SR a ich dopad na regionálnu politiku a postavenie jej aktérov. In Regionální disparity : elektronický časopis. - Ostrava ; Karviná : Ekonomická fakulta VŠB - TU Ostrava : Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SU v Opavě, 2009. ISSN 1802-9450, květen 2009, č. 5, s. 21-46. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0125901/RD_0905.pdf>
  článok

  článok

 5. SKOKAN, Karel. Regionální disparity v republice Rakousko a přístupy k jejich řešení. In Regionální disparity : elektronický časopis. - Ostrava ; Karviná : Ekonomická fakulta VŠB - TU Ostrava : Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SU v Opavě, 2008. ISSN 1802-9450, prosinec 2008, č. 3, s. 34-55. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0125899/RD_0803.pdf>
  článok

  článok

 6. MELECKÝ, Lukáš. Regionální disparity a politika soudržnosti v Maďarsku. In Regionální disparity : elektronický časopis. - Ostrava ; Karviná : Ekonomická fakulta VŠB - TU Ostrava : Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SU v Opavě, 2008. ISSN 1802-9450, prosinec 2008, č. 3, s. 56-85. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0125899/RD_0803.pdf>
  článok

  článok

 7. IVANOVÁ, Eva - MASÁROVÁ, Jana. Rozdiely v regionálnom rozvoji Slovenska. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2008. ISSN 1335-0900, Január 2008, roč. 16, č. 1, s. 24-30.
  článok

  článok

 8. MESÍKOVÁ, Eleonóra. Vývoj územného a správneho členenia na Slovensku. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2008. ISSN 1335-2741, 2008, roč. 11, č. 3-4, s. 72-96.
  článok

  článok

 9. HABÁNIK, Jozef. Rozvoj regiónov v Ekonomike Slovenska v podmienkach nového programovacieho obdobia Európskej únie. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2007. ISSN 0323-262X, 2007, roč. 36, č. 4, s. 513-524.
  článok

  článok

 10. KRÁLIK, Jozef. K problematike územného členenia štátu, územnej samosprávy a ich vzájomnému vzťahu v Slovenskej republike. In Inovační procesy ve světě a jejich vliv na evropskou integraci (historie, realita, vize). Virtuální vědecká konference. Inovační procesy ve světě a jejich vliv na evropskou integraci (historie, realita, vize) : I. virtuální konference 2005. - Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2005. ISBN 80-7314-075-6, s. 117-134.
  článok

  článok