Výsledky vyhľadávania

 1. ŠUBÍK, Peter. Súkromné pálenie destilátov. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1336-426X, 2019, roč. 16, č. 2, s. 75.
  článok

  článok

 2. ZIMMERMANNOVÁ, Jarmila et al. Does Cigarette Taxation Have an Impact on Reducing Their Consumption? In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2019. ISSN 0013-3035, 2019, roč. 67, č. 10, s. 1035-1054.
  článok

  článok

 3. TIKHONOVA, Anna et al. Evaluation of the Optimal Ratio for Consumption and Income Taxes with the Use of Econometric Methods. In Economic annals-XXI : Research Journal. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2019. ISSN 1728-6239, 2019, vol. 177, no. 5-6, s. 44-52.
  článok

  článok

 4. GÁŠPÁROVÁ, Eva. Účtovný režim dane z pridanej hodnoty. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1335-7034, 2018, roč. 23, č. 1, s. 53-61.
  článok

  článok

 5. DOBRANSCHI, Marian - NERUDOVÁ, Danuše. Tax Collision: the Effect of Vat and Excise Duties on the Retail Price of Unleaded Gasoline. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2018. ISSN 0013-3035, 2018, roč. 66, č. 7, s. 643-664.
  článok

  článok

 6. VASILEV ALEKSANDAR. Optimal Fiscal Policy in the Presence of VAT Evasion: The Case of Bulgaria. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2018. ISSN 2464-7683, 2018, roč. 68, č. 4, s. 399-414.
  článok

  článok

 7. JANSKÝ, Petr. Impact of the changes in excise duties on households in the Czech Republic. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2016. ISSN 0139-570X, 2016, vol. 62, no. 2, s. 51-61.
  článok

  článok

 8. MILTÁKOVÁ, Lenka - STAVJAŇOVÁ, Jana. Nepoměr zdanění tabákových výrobků v ČR a vybraných okolních zemích. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis VŠE. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2016. ISSN 0572-3043, 2016, roč. 24, č. 3, s. 35-52.
  článok

  článok

 9. MACEK, Rudolf. Ako ovplyvňujú jednotlivé typy daní ekonomický rast? In MEKON 2015. International scientific conference. MEKON 2015 : the CD of participants’ reviewed papers from 17th international conference : february 4-5, 2015, Ostrava, [Czech Republic]. - Ostrava : Faculty of Economics VŠB - Technical university of Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3684-3, s. 80-89 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. LICHNER, Ivan. Daň z pridanej hodnoty zaplatená domácnosťami. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2015. ISSN 1336-7420, 2015, roč. 11, č. 2, s. 60-64. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0200965/fss0215.pdf>
  článok

  článok