Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 7  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0001605 xkni^"
  1. RADVAN, Michal. Zdanění majetku v Evropě. Praha : C.H. Beck, 2007. xi, 385 s. Beckova edice právo a hospodářství. ISBN 978-80-7179-563-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. KOBÍK, Jaroslav - JUNGWIRTH, Jan. Vzory podání s komentářem : rukověť styku s finančními úřady. 2. přeprac. vyd. Praha : ASPI, 2005. 243 s. Daňová řada. ISBN 80-7357-034-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  3. Daňový sprievodca 2005 s komentárom : zákon o dani z príjmov : zákon o DPH : zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku : daň z nehnuteľností : daň z motorových vozidiel : zákon o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností : zákon o spotrebnej dani z vína : zákon o spotrebnej dani z piva : zákon o spotrebnej dani z liehu : zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov : zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja : zákon o správe daní a poplatkov : bonus: zákon o účtovníctve, zákon o cestovných náhradách. Bratislava : Ecopress, 2005. 335 s. Hospodárske noviny. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  4. Zákony I/2003 : zborník úplných znení zákonov daňových, účtovných a vykonávacích a súvisiach predpisov platných k 1.1.2003. Žilina : PORADCA, s.r.o., 2003. 496 s. ISSN 1335-1583. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  5. Metodické pokyny MF SR a vykonávacie predpisy k daniam 1993-2003 : zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. Žilina : PORADCA, s.r.o., 2003. 640 s. ISSN 1335-1583. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  6. Aktualizácia k zákonom I/2002 : Zákon o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov : Zákon o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností : Opatrenie, ktorým sa ustanovujú na rok 2003 základné sadzby stravného v inej ako slovenskej mene pri zahraničných pracovných cestách : Zákon o správnych poplatkoch - upozornenie. Žilina : PORADCA, 2002. 63 s. Aktualizácia, I/9. ISSN 1335-6127. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  7. Aktualizácia k zákonom I/2002 : Zákon o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností : Zákon o správnych poplatkoch. Žilina : PORADCA, 2002. 56 s. Aktualizácia, I/3. ISSN 1335-6127. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.