Výsledky vyhľadávania

 1. Babies and bosses : reconciling work and family life : a synthesis of findings for OECD countries. Paris : OECD, 2007. 213 s. ISBN 978-92-64-03244-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. Making work pay debates from a gender perspective : a comparative review of some recent policy reforms in thirty European countries. Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2006. 166 s. ISBN 92-79-00054-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 3. CHVÁTALOVÁ, Ivana. Peněžité dávky v nemoci a mateřství v Evropské unii. Praha : LINDE nakladatelství s.r.o., 2003. 110 s. Evropská unie. ISBN 80-86131-45-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 4. DUDOVÁ, Iveta - STANEK, Vojtech. Systém sociálnej ochrany. Bratislava : Ekonóm, 2002. 194 s. ISBN 80-225-1598-1. [Počet ex. : 6, z toho voľných 5, prezenčne 1]
 5. MALINOVÁ, Helena. Smlouva mezi ČR a SR o sociálním zabezpečení v praxi. Praha : Orac, 1999. 189 s. Knihovnička Orac. ISBN 80-86199-06-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 6. Nemocenské poistenie : Nemocenské dávky. Dávky v materstve. Pestúnska starostlivosť. Rodičovský príspevok. Prídavky na deti. Sociálna poisťovňa. 1. vyd. Bratislava : EPOS, 1995. 199 s. ISBN 80-85703-89-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 7. Dane, poistenie, príspevky, poplatky. 1. vyd. Bratislava : Epos, [1993]. 264 s. ISBN 80-85703-17-3. [Počet ex. : 5, z toho voľných 4, prezenčne 0]
 8. Nemocenské pojištění a zabezpečení : Soubor právních předpisů. 1. vyd. Havířov : Vok, 1991. Prer. s. ISBN 80-900597-9-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
  kniha

  kniha