Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 41  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0001686 xpca^"
 1. DANKOVÁ, Katarína et al. Fairness Concerns and Job Assignment to Positions With Different Surplus. In Southern Economic Journal. - Hoboken : John Wiley & Sons. ISSN 2325-8012, 2022, vol. 88, no. 4, pp. 1490-1516 online.
  článok

  článok

 2. BEŇOVÁ, Zuzana - BROCKOVÁ, Katarína. Factors Affecting Migration Destination Choices of International Migrant Workers in Slovakia. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Geographia Cassoviensis. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. ISSN 1337-6748, 2022, vol. 16, no. 2, pp. 113-129.
  článok

  článok

 3. MORAVČÍKOVÁ, Katarína. Mzdové rozdiely na Slovensku. In 100 rokov štatistiky v Československu. aktuálne otázky a odpovede. 100 rokov štatistiky v Československu : aktuálne otázky a odpovede. - Bratislava : Letra Edu, 2019. ISBN 978-80-89962-44-0, s. 118-126. APVV 14-0324, VEGA 1/0770/17.
  článok

  článok

 4. DVORNICKÝ, Igor. Rodová rovnosť v odmeňovaní zamestnancov a jej význam na postavenie domácností v spoločnosti. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2018. ISSN 2453-6148, 2018, roč. 4, č. 1-2, s. 24-36 online. VEGA 1/0215/18.
  článok

  článok

 5. NEŽINSKÝ, Eduard. Nerovnosti: cesta k pozitivizmu. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 2453-9287, 2017, č. 3, s. 7-9 online. APVV-15-0765 "Nerovnosť a ekonomický rast", VEGA 1/0313/14 "Vzťah medzi efektívnosťou a sociálnou spravodlivosťou - implikácie pre hospodársku politiku".
  článok

  článok

 6. BRONČEK, Juraj - PAVELKA, Ľuboš. Podiel odmien zamestnancov v kontexte príjmovej nerovnosti v USA. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2017. ISSN 2453-6148, 2017, roč. 3, č. 1, s. 24-30 online.
  článok

  článok

 7. ROZKOŠOVÁ, Anna - NAVRÁTIL, Kamil. Vývoj zamestnanosti v Slovenskej republike a Českej republike podľa špecifických charakteristík. In Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2017. ISSN 1338-5224, 2017, roč. 7, č. 1, s. 46-53 online. I-17-105-00 "Hodnotenie ekonomickej a finančnej výkonnosti malých a stredných podnikov v krajinách V4" (Projekt mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov).
  článok

  článok

 8. LÁBAJ, Martin. Vzájomné pôsobenie medzi ekonomickým rastom a príjmovými nerovnosťami. In Vedecké state z výskumných projektov NHF 2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4325-5, s. 55-58 CD-ROM. APVV-15-0765.
  článok

  článok

 9. NEŽINSKÝ, Eduard - FIFEKOVÁ, Elena. Príjmové nerovnosti: metodologické aspekty výskumu. In Vedecké state z výskumných projektov NHF 2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4325-5, s. 58-65 CD-ROM. APVV-15-0765.
  článok

  článok

 10. LABUDOVÁ, Viera. Nerovnosť v rozdelení spotrebných výdavkov slovenských domácností. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2015. ISSN 1339-987X, 2015, roč. 13, č. 2, s. 100-109 online. VEGA 1/0092/15, VEGA 1/0761/12.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.