Výsledky vyhľadávania

  1. KOŠTA, Ján. Aktuálne problémy (ne)zamestnanosti nízkokvalifikovaných pracovných síl. Recenzenti: Kajetána Hontyová, Erika Ľapinová. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2014. 150 s. VEGA 2/0158/12. ISBN 978-80-89608-16-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. ŠVIHLOVÁ, Dana. Environmentálna politika a regionálne disparity. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2011. 137 s. Studia oeconomica, 41. ISBN 978-80-557-0322-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  3. Regional disparities in Central and Eastern Europe. The international scientific conference. Regional disparities in Central and Eastern Europe : theoretical models and empirical analyses. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 400 s. ISBN 978-80-7144-180-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  4. JÁČ, Ivan et al. Jedinečnost obce v regionu. 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2010. 203 s. WD-30-07-1. ISBN 978-80-7431-038-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  5. Trendy regionálnych disparít Slovenska : teoretické modely a empirické analýzy. Bratislava : Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2009. 179 s. ISBN 978-80-7144-176-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
  6. KOŽIAK, Radoslav. Zmierňovanie regionálnych disparít prostredníctvom regionálnej politiky. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta v Banskej Bystrici, 2008. 135 s. Studia oeconomica, 34. ISBN 978-80-8083-573-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  7. ŽÍTEK, Vladimír - KLÍMOVÁ, Viktorie. Regionální politika. Brno : Masarykova univerzita, 2008. 106 s. ISBN 978-80-210-4761-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  8. Regional disparities in small countries. Berlin : Springer, 2005. 333 s. ISBN 3-540-24303-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  9. ARMSTRONG, Harvey - TAYLOR, Jim. Regional economics and policy. 3rd ed. Oxford : Blackwell Publ., 2000. 437 s. ISBN 0-631-21713-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  10. Contemporary problems of public sector and public finance. Odborný seminár. Contemporary problems of public sector and public finance. Banská Bystrica : Fakulta financií Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, [1999]. 224 s. ISBN 80-8055-263-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]