Výsledky vyhľadávania

  1. LAZZARATO, Maurizio. Governing by dept. Translated by Joshua David Jordan. Pasadena : Semiotext(e), 2015. 278 s. intervention series, 17. ISBN 978-1-58435-163-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. ONDŘEJ, Jan. Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele : ekonomické, právní a sociální aspekty. Praha : C. H. Beck, 2013. xvi, 365 s. Právní instituty. ISBN 978-80-7400-446-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  3. HÁSOVÁ, Jiřina - MORAVEC, Tomáš. Insolvenční řízení. Praha : C. H. Beck, 2013. xviii, 262 s. Právní praxe. ISBN 978-80-7400-459-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  4. FLEISIG, Heywood - SAFAVIAN, Mehnaz - DE LA PENA, Nuria. Reforming collateral laws to expand access to finance. Washington, D.C. : The World Bank, 2006. 104 s. ISBN 0-8213-6490-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  5. BAŘINOVÁ, Dagmar - HÓTOVÁ, Renáta - HUČKOVÁ, Hana. Konkurzní řízení v praxi : z pohledu věřitele i úpadce. Praha : GRADA Publishing, 2002. 173 s. Finance pro praxi. ISBN 80-247-0138-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  6. SCHELLEOVÁ, Ilona. Firma v konkurzním řízení : [jak vyhlásit konkurz a vymáhat pohledávky]. Praha : Computer Press, 2001. 160 s. Business books. ISBN 80-7226-454-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  7. KARACADAG, Cem - SHRIVASTAVA, Animesh. The Role of subordinated debt in market discipline : the case of emerging markets. Washington : International Monetary Fund, 2000. 30 s. IMF Working Paper, WP/00/215. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  8. CIRÁK, Ján - ŠMERINGAI, Peter. Zmenky v praxi a podnikaní. [Bratislava] : Consulta : Petrus, 1999. 164 s. ISBN 80-85692-02-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  9. KRECZMANSKA, Katarzyna. Faktoring w przedsiebiorstwie. Warszawa : Wydawnictwo BART, 1999. 107 s. Informator, Instytucje faktoringowe. ISBN 83-88016-02-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  10. BALÁŽ, Vladimír. Japonský kapitálový trh. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 1998. 127 s. ISBN 80-224-0500-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]